xs
xsm
sm
md
lg

ส.ฟุตบอล งัดหลักฐานแจงยิบ ตัดแต้ม "ศรีสะเกษ" ฉีกหน้า "ธเนศ" พูดโกหก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การบริหารงานของ "บิ๊กอ๊อด" พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ออกมาชี้แจงอย่างระเอียดยิบ พร้อมหลักฐานกรณีการตัดแต้มสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษตามคำตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ที่ 180382 PST THA ZH

- ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้มีคำตัดสินให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษชำระเงินให้กับ Mr. Khaled Farid Kharroubi โดยได้ส่งคำตัดสินให้กับคู่กรณีในวันที่ 11 มกราคม 2559 และได้มีการส่ง Ground Decision ให้กับคู่กรณีตามที่ได้รับการร้องขอแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ความปรากฏว่า ไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อ CAS ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้คำตัดสินของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ถึงที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณี

- ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ดำเนินการพิจารณาทางวินัยและมารยาทต่อ สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่าสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษได้ชำระหนี้ตามคำตัดสินของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติให้แก่ Mr. Khaled Farid Kharroubi แต่อย่างใด โดยคณะวินัยและมารยาทของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษชำระเงินภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

- ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าสโมสรศรีสะเกษมิได้มีนิติสัมพันธ์กับสโมสรอีสานยูไนเต็ด รวมทั้งผู้บริหารและคณะกรรมการของสโมสรก็เป็นคนละองค์กรอย่างชัดเจน โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ยืนยันข้อเท็จจริงตามที่สโมสรศรีสะเกษได้ชี้แจงไว้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของสโมสรสมาชิก อีกด้วย (ภาพประกอบที่ 1)

- ในวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการวินัยและมารยาทของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้รับทราบถึงข้อชี้แจงดังกล่าวและได้นำข้อชี้แจงดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยและมารยาทของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในวันที่ 15 เมษายน 2562

- ในวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการวินัยและมารยาทของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ตัดสินให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษชำระเงินให้กับ Mr. Khaled Farid Kharroubi ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำตัดสินจากคณะกรรมการวินัยและมารยาท ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งคำตัดสินดังกล่าวให้แก่สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษในวันที่ 26 เมษายน 2562 (ภาพประกอบที่ 2) หากสโมสรศรีสะเกษไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องดำเนินการตัดคะแนนสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ 6 คะแนนในทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งเพิ่มเติมจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติอีก (ภาพประกอบที่ 3) หากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไม่ปฏิบัติตาม จะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในทุกรายการ (ภาพประกอบที่ 4)

- ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สอบถามกรณีการตัดคะแนนสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ และขอให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการตัดคะแนนและส่งหลักฐานการตัดคะแนนให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติโดยทันที มิเช่นนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในทุกรายการ (ภาพประกอบที่ 5) เป็นเหตุให้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือถึงบริษัท ไทยลีก จำกัด ให้ดำเนินการตัดแต้มสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ตามคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยและมารยาทของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

- ในส่วนของการส่ง Ground Decision (เอกสารชี้เเจงเหตุผลประกอบการตัดสิน) ที่ล่าช้า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับทราบและดำเนินการประสานกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษได้มีโอกาสอุทธรณ์คำตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ต่อไป

---------------------------

ทั้งนี้การออกมาชี้แจงของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือจากสหํพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า อย่างชัดเจน ขัดแย้งกับที่นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานสโมสร "กูปรีอันตราย" ศรีสะเกษ เอฟซี ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ ทำให้คำพูดของนายธเนศ ไม่ตรงกับการชี้แจงของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แม้แต่นิดเดียว

โดยนายธเนศ เครือรัตน์ โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว สรุปได้ว่า สมาคมได้รับคำสั่งจากฟีฟ่าในวันที่ 9 พ.ค. 2562 แต่ไม่ได้แจ้งให้สโมสรทราบ มาแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ในวันที่ 8 ก.ค. 2562 คือประมาณ 60 วันหลังจากที่สมาคมได้รับคำสั่งฟีฟ่า ซึ่งทำให้เลยกำหนดเวลาที่สโมสรจะอุทธรณ์ได้ ซึ่งขัดกับถ้อยแถลงของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ อย่างชัดเจน
กำลังโหลดความคิดเห็น...