xs
xsm
sm
md
lg

ศาลไม่รับฟ้องแย้ง “บังยี” ระบุสมาคมฟุตบอลเนรคุณ ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมกรณีสนามหนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่ นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ฟ้องแย้งกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยื่นฟ้องต่อศาลขอให้นายวรวีร์เปิดทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็นเพื่อเป็นทางเข้าออกศูนย์ฝึกฟุตบอล หนองจอก เนื่องจากที่ดินที่ตั้งอาคารที่ทำการ อาคารที่พักนักกีฬา และสนามฝึกซ้อมรวมสองแปลงถูกปิดล้อมโดยที่ดินของนายวรวีร์ จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ นั้น

โดย นายวรวีร์ มะกูดี ได้ให้การปฏิเสธเปิดทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็นเพื่อเข้าศูนย์ฝึกหนองจอก และได้ฟ้องแย้งอ้างว่าสมาคมฯ เนรคุณ จึงขอเรียกที่ดินทั้งหมดคืน หากไม่คืนต้องชดใช้เงินจำนวน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี พร้อมระบุเงินทุกบาทที่ใช้ในการสร้างศูนย์ฝึกเป็นเงินของตน ดังนี้

1. ให้สมาคมฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 73246, 73247 และ 409 ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวม 3 แปลงคืน โดยให้สมาคมฯ เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม และอากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงแต่เพียงผู้เดียว

2. หากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 3 แปลง ตามข้อ 1. คืนได้ ให้สมาคมฯ ชดใช้ราคาที่ดินทั้ง 3 แปลงเป็นเงิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าสมาคมฯ จะชำระเงินเสร็จ โดยอ้างว่าสมาคมฯ เนรคุณ

ล่าสุด ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำสั่งว่า การฟ้องแย้งของนายวรวีร์ ว่าสมาคมประพฤติเนรคุณ ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมที่สมาคมฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นหรือภาระจำยอม จึงไม่รับฟ้องแย้งของนายวรวีร์

ทั้งนี้ นายวรวีร์ยังขอแก้ไขคำให้การที่เคยให้ไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ว่าเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสถานที่ฝึกซ้อมเป็นของนายวรวีร์ทั้งสิ้น

โดยขอให้การใหม่ว่า “สมัยที่นายวรวีร์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ นายวรวีร์เป็นผู้ดำเนินการขอการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียม และตึกทำการ ตลอดจนสาธารณูปโภค สำหรับที่ดินและอาคารของสมาคม บนที่ดินที่นายวรวีร์ ยกให้สมาคมฯ จากฟีฟ่า” แทน

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีเจตนาที่จะสร้างความขัดแย้งจากการนำข้อมูลดังกล่าวออกมาเผยแพร่ แต่เพื่อให้ประชาชนและแฟนบอลชาวไทยรับทราบความคืบหน้าของการทวงสิทธิ์ในกรณีขอเปิดทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็น เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลภายในศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก ตามเจตนารมณ์ของการสนับสนุนงบประมาณของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ในการยกระดับ, ปรับปรุง, พัฒนาและสนับสนุนให้กีฬาฟุตบอลให้กระจายไปทั่วโลก และเข้าถึงทุกคน


กำลังโหลดความคิดเห็น...