xs
xsm
sm
md
lg

ธนาคารรัฐดูดเงินฝากต่อเนื่อง-แบงก์พาณิชย์ใหญ่เมินร่วมวงชิงเงินฝาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดศักราชใหม่ 3 แบงก์รัฐแรงไม่ตกพร้อมใจออกโปรโมชันฮุบเงินออมต่อเนื่องสั้นบ้าง-ยาวบ้าง มีให้เลือก รอบนี้ ธอส.ขอล็อกยาว 3 ปี ธ.ก.ส.ฝากปุ๊บได้ดอกเบี้ยปั๊บออมสินมี 9 และ 15 เดือนให้เลือก ทุกค่ายชูจุดเด่นเงินฝากไม่เสียภาษี ส่วนแบงก์พาณิชย์ใหญ่ยังนิ่ง มีธนาคารขนาดกลางลงไปเริ่มขยับ เป็นฝากประจำ 12 เดือนเป็นต้นไป แนะดูรายละเอียดก่อน บางแบงก์กำหนดเฉพาะลูกค้าใหม่ หรืออาจมีเงื่อนไขอื่น

เริ่มต้นปี 2566 สถานการณ์ด้านดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีก โดยเฉพาะแรงส่งจากการที่ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ ในอัตราเดิม สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่องการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เพื่อลดต้นทุนของสถาบันการเงินให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังภาคธุรกิจและภาคประชาชนเป็นการชั่วคราว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการลดเงินนำส่งดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (M-rate) ลง 0.4% ไปก่อนหน้านี้

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น ธปท. จึงมีทิศทางปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (Policy Normalization) สอดคล้องกับที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ธปท.จึงจะมีการปรับอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46% ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 0.23% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% ต่อปี ตามที่ได้ปรับลดไป 0.4% ในช่วงก่อนหน้า

ธอส.ล็อกยาว 3 ปี

จากการสำรวจโปรโมชันเงินฝากนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปี 2566 พบว่าธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่ง ยังเดินหน้าออกโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง สั้นบ้าง-ยาวบ้าง ยังไม่พบธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ออกโปรโมชันระดมเงินฝาก มีเพียงธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กที่เริ่มออกเงินฝากระยะยาว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้รักการออม กับเงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.25% ต่อปี (นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569) เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.65% ต่อปี พิเศษสำหรับเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รับฟรี กระเป๋าบรรจุของใบใหญ่ 1 ราย/1 ใบ

ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝาก 1 รายเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 2 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีร่วม

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี ธนาคารจะไม่รับเงินฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ


ธ.ก.ส.ฝากปุ๊บรับดอกเบี้ยปั๊บ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ “เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ” รับปีใหม่ เพื่อสนับสนุนทางเลือกการออมเงินให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สามารถนำดอกเบี้ยล่วงหน้าไปใช้จ่ายได้ทันที โดยเงื่อนไขการฝากต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี/ราย และเป็นบัญชีเจ้าของเดียว (Single) เท่านั้น

โดยรับฝากขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ณ วันที่ฝาก และยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากครบกำหนดเป็นแบบวันชนวัน


ออมสิน 9 และ 15 เดือน

ค่ายธนาคารออมสินออกโปรโมชันเงินฝาก 2 รายการ (ไม่เสียภาษี) คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี หรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน แบบขั้นบันไดสูงสุด 4.99% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.25% เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.47% จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด

เงื่อนไขสำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด รับฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยตามขั้นบันได เปิดรับฝากวันที่ 2-31 มกราคม 2566


เงินฝาก 3 แบงก์รัฐปลอดภาษี

หนึ่งในผู้ที่ติดตามโปรโมชันเงินฝากรายหนึ่งกล่าวว่า ตลาดเงินฝากตอนนี้คล้ายๆ กับช่วงปลายปี 2565 คือ มีเพียงธนาคารรัฐเป็นผู้ออกโปรโมชันหลักด้านเงินฝาก เงินฝากของ 3 ธนาคารรัฐเฉพาะช่วงนี้เป็นแบบไม่เสียภาษี มีให้เลือกตั้งแต่ 9, 11, 15 เดือน จนถึง 3 ปี ใครสนใจโปรโมชันใดก็เลือกฝากกันตามความต้องการ

ยาวที่สุดคือเงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings ของ ธอส. ดอกเบี้ย 2.25% ตัวนี้ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆ คือการเปิดบัญชีและรับฝากทำได้ในช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น ไม่รับเงินฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวดอกเบี้ย 2.25% (เทียบเงินฝากประจำ 2.65%) คิดให้ตั้งแต่วันเปิดบัญชีจนถึง 31 มีนาคม 2569 พูดง่ายๆ คือเงินฝากตัวนี้ของ ธอส.คือเงินฝาก 3 ปี แต่รับฝากแค่สิ้นมีนาคม 2566 และต้องฝากยาวไปจนถึงมีนาคม 2569

ที่ผ่านมา ค่าย ธอส. ออกโปรฯ เงินฝากระยะสั้นตั้งแต่ช่วงสิงหาคม 2565 ออกสลากใหม่ทดแทนสลากเก่า เงินฝากล่าสุดถือว่าเป็นตัวยาวที่ค่ายนี้ออกมา ดังนั้น ผู้ที่สนใจต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าพร้อมฝากเงินราว 3 ปีตามเงื่อนไขหรือไม่

ค่าย ธ.ก.ส.ออกเงินฝาก 11 เดือน ดอกเบี้ย 1.25% ไม่เสียภาษี พร้อมใส่ลูกเล่นฝากปุ๊บรับดอกเบี้ยปั๊บ แต่วงเงินฝากที่กำหนดไว้เริ่มที่ 1 แสนบาท ถือว่าค่อนข้างสูง ส่วนลูกเล่น “รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อน” เคยมีหลายธนาคารใช้กันมาบ้างแล้ว กระตุ้นผู้ฝากเงินได้ดีเพราะถ้าดอกเบี้ยมาใช้ก่อนฝากครบกำหนด

แต่ไม่ต้องกังวลว่าแบงก์จะเสียเปรียบ แม้ผู้ฝากจะได้ดอกเบี้ยไปใช้ก่อน แต่ธนาคารยังมีหลักประกันคือเงินต้นที่ฝาก หากผู้ฝากถอนเงินต้นก่อนกำหนดธนาคารจะหักส่วนดอกเบี้ยที่จ่ายไปจากเงินต้นที่คงค้างอยู่

ตั้งแต่กลางปี 2565 มีสลากของ ธ.ก.ส.ครบกำหนดและออกสลากใหม่ทดแทน รวมถึงออกสลากดิจิทัลออกมาเพิ่ม และออกเงินฝากสำหรับกลุ่มเกษียณ 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.5% ไม่เสียภาษีออกมา ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างดี

ค่ายออมสินตั้งแต่กลางปี 2565 ออกโปรโมชันเงินฝากหลายรายการ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะยาว มีการเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองฝากเงินในเงินฝากระยะยาว ที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงแบบไม่เสียภาษี ผลตอบรับค่อนข้างดีมากในผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่ออกมา ซึ่งมีทั้งเงินฝากระยะ 30 เดือนขึ้นไปจนถึง 7-10-12 ปี และมีเงินฝากอายุต่ำกว่า 2 ปีบ้าง

เมื่อเข้าปี 2566 ออมสินจึงออกโปรฯ เงินฝากใหม่ รับฝากไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้ คือ เงินฝาก 9 เดือน และ 15 เดือน ออกมาให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ


ธ.พาณิชย์ล็อกเงินฝากยาว

ส่วนธนาคารพาณิชย์เอกชนมีเพียงขนาดกลางบางแห่งลงไปที่เริ่มออกโปรโมชันเงินฝาก เช่น ธนาคารทหารไทยธนชาต เพิ่มดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเดิมที่มีธนาคารกรุงศรีฯ ออกบัญชีเงินฝากประจำ Step Up 20 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.7% ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.65% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท รับฝากถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 2% สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน วงเงินฝาก 1 ล้านบาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้ เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ลูกค้า 1 ราย ฝากได้รายการเดียวเป็นเงิน 1 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้คุณรับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน รับดอกเบี้ยรายเดือน เริ่มต้นฝาก 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ระยะเวลาที่เปิดรับฝากถึง 31 มกราคม 2566

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน สำหรับสำหรับบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี ดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการฝาก รับฝากถึง 31 มกราคม 2566

คนออมมีตัวเลือกมากขึ้น

“ตอนนี้ตลาดเงินฝากเริ่มมีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบที่เงินต้นไม่สูญ ทั้งเงินฝาก สลากออมทรัพย์ และพันธบัตรรัฐบาล แต่ละธนาคารต่างมีลูกเล่นและช่วงเวลาฝากที่แตกต่างกันไป กลุ่มธนาคารรัฐชูจุดเด่นเรื่องเงินฝากไม่เสียภาษี ส่วนธนาคารพาณิชย์เอกชนออกบัญชีฝากประจำ ส่วนใหญ่จะถูกหักภาษี 15% ตรงนี้ควรสอบถามรายละเอียดกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ” แหล่งข่าวในวงการเงินฝากกล่าว

ดอกเบี้ยเงินฝากของปีนี้มีทิศทางที่สูงกว่าปีก่อน อย่างปี 2565 เงินฝาก 30 เดือนของธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.83% เทียบกับเงินฝากปี 2566 เงินของ ธอส. ฝาก 3 ปีดอกเบี้ย 2.25% เทียบกับเงินฝาก 4 ปีของ ธ.ก.ส.เมื่อปลายปี 2565 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5% ส่วนดอกเบี้ยฝากช่วง 1-1.5 ปียังใกล้เคียงกับอัตราเดิม

บางครั้งการเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นค่ายใดต้องดูรายละเอียดด้วยว่ามีเงื่อนไขด้านอื่นพ่วงเข้ามาด้วยหรือไม่ เพราะบางแบงก์ใช้ดอกเบี้ยสูงของบัญชีเงินฝากเพื่อล่อใจทั้งการหาลูกค้าใหม่และอาจมีเงื่อนไขพ่วงกับผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ตรงนี้ต้องดูรายละเอียดให้ดี

ตอนนี้คงต้องรอธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ว่าจะเปิดศึกเงินฝากในช่วงเวลาใด เพราะถ้ายิ่งช้าต้นทุนทางการเงินมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อีกตามทิศทางของตลาดโลก ในแง่ของคนพอมีเงินออม ควรค่อยๆ เลือกฝากเฉลี่ยกันไป เพราะดอกเบี้ยแต่ละช่วงอาจขึ้นลงได้ ไม่มีใครรู้ว่าจุดสูงสุดของดอกเบี้ยอยู่ที่ไหน

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook :https://m.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/?locale2=th_TH

กำลังโหลดความคิดเห็น