xs
xsm
sm
md
lg

ผ่าแผนเดินหน้าต่อ ELC พึ่งศาลปกครอง-ซื้อบริษัททัวร์สวมสิทธิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ELC เดินหน้าสู้ต่อตามกระบวนการทางกฎหมาย ร้องศาลปกครองคุ้มครองคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ จากกรมการท่องเที่ยว เตรียมเอกสารยื่น กทท.คาดขออุทธรณ์ คนวงการทัวร์เผยกฎหมายยังมีช่องว่างเยอะ แย้มถ้า ELC จะเดินหน้าต่อทำได้ไม่ยาก เลือกได้ขอใช้อนุญาตใหม่หรือซื้อบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตใช้นอมินีเข้ามาสวม ก็สานต่อลูกทัวร์เดิมได้แล้ว

แม้กรมการท่องเที่ยว(กทท.)จะออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท อีแอลซี ทัวร์(ELC Tour) อย่างเป็นทางการเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 หลังจากที่บริษัททัวร์แห่งนี้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 30 วันและพ้นกำหนดมาเมื่อ 13 กรกฎาคม 2562 อันเนื่องมาจากลูกทัวร์จำนวนหนึ่งได้ร้องเรียนต่อกทท. และแจ้งความดำเนินคดีกับทางบริษัทหลังจากที่ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ โดยทางบริษัทแจ้งว่าขาดสภาพคล่อง

ท่ามกลางกระแสข่าวว่า กทท.จะเพิกถอนใบอนุญาต ELC ทางตัวแทนของ ELC พร้อมลูกทัวร์ที่พร้อมจะเดินทางต่อได้เข้าไปขอชี้แจงต่อ กทท.เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 นับเป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป

หลังจากที่ถูกคำสั่งเพิกถอนเมื่อ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางตัวแทนของ ELC ได้ขอความร่วมมือลูกทัวร์ที่จะต้องการเดินทางต่อกรอกเอกสาร แจ้งต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เพื่อขอให้บริษัทอีแอลซี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21/00693 ให้ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวให้ผู้จองทัวร์ที่ชำระเงินแล้ว โดยมีช่องกรอกรายละเอียดบุคคล และรายละเอียดทริปที่จะเดินทาง

พร้อมทั้งข้อความ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาให้บริษัทอีแอลซี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยให้บริษัทอีแอลซี มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวต่อไปเท่าที่จำเป็น แต่เนื่องจากมีผู้จองทัวร์ล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนมาก และบริษัทอีแอลซี มีบุคลากรจำนวนจำกัด จึงขอให้ขยายเวลาดำเนินการจัดการท่องเที่ยวตามข้อผูกพัน เพื่อเยียวยาผู้จองทัวร์ที่ได้ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนไว้แล้ว
แบบฟอร์มแจ้งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางของลูกทัวร์ ELC
ร้องศาลปกครองคุ้มครอง

เชื่อว่าทาง ELC ต้องการที่จะขอดำเนินธุรกิจทัวร์ต่อ โดย พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 48 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46 แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

ขณะเดียวกันทางตัวแทนของ ELC Tour ได้แจ้งต่อสมาชิกว่าขอให้หยุดทุกอย่างก่อน จนกว่าศาลปกครองจะออกคำสั่งคุ้มครอง

นับเป็นบริษัททัวร์ที่ไม่ธรรมดาที่เลือกต่อสู้คัดค้านคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ ของกรมการท่องเที่ยวด้วยการพึ่งศาลปกครอง โดยมีลูกทัวร์จำนวนไม่น้อยเป็นข้ออ้างถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

“ถ้าเป็นบริษัททัวร์ทั่วไป หากเจอคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ก็คงจะถอนตัวออกจากวงการนี้ไป แต่รายนี้ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดด้วยวงเงินหมุนเวียนในบริษัททัวร์แห่งนี้ น่าจะอยู่ที่ราว 7 พันล้านบาท ดังนั้นเดิมพันในการขอเดินหน้าต่อจึงมีสูง” ผู้ประกอบการทัวร์รายหนึ่งกล่าว

ลูกทัวร์มากกว่า 1 หมื่นคน มีผู้เสียหายที่เลือกจะไม่เดินทางต่อ เดินเรื่องด้วยการร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีน่าจะมีอยู่ราว 20% ที่เหลือยังเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ ด้วยเกรงว่าจะไม่ได้เงินที่ชำระค่าทัวร์ล่วงหน้าไปแล้วคืน ซึ่งจะกลายเป็นแต้มต่อให้ ELC Tour ใช้ลูกทัวร์ในส่วนนี้มาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ
แกนนำ ELC แจ้งเรื่องขอความคุ้มครองจากศาลปกครอง
กทท.จำเลยผู้เสียหาย

ประกอบกับที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากลูกทัวร์ผู้เสียหายและคนในอุตสาหกรรมทัวร์ถึงความล่าช้าและอ่อนด้อยในวิธีการแก้ปัญหา จนความเสียหายเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ รวมไปถึงการขาดการตรวจสอบถึงวิธีการประกอบธุรกิจของบริษัททัวร์แห่งนี้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ในหลายมาตรา

เจ้าของบริษัททัวร์รายหนึ่งกล่าวว่า คนในวงการนี้รู้ดีว่ากรมการท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาตรวจสอบผู้ประกอบการ เว้นแต่มีเรื่องร้องเรียนจึงจะเรียกเข้าไปไต่สวน ซึ่งบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. แต่อาจมีปัญหาบ้างในบางกรณีอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดไว้มีอุปสรรคในการเข้าชมโดยเป็นเหตุสุดวิสัย

แต่ทัวร์เจ้านี้ทำเป็นทัวร์ปิด คนที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นสมาชิกเคยเดินทางกับทัวร์แห่งนี้มาก่อน จ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า 1 ปี โปรแกรมมีแค่ประเทศปลายทางคร่าวๆ โปรแกรมเต็มออกก่อนการเดินทาง 3 วัน มันผิดทั้งมาตรา 26 และมาตรา 27 เต็ม ๆ อยู่แล้ว เหตุใดจึงปล่อยให้ ELC ทำได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรา 27 การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ตามมาตรา 26 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับชำระเงินค่าบริการ

การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวภายหลังที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้

“คนที่ขอเงินคืนบางรายรอมาข้ามปีก็ยังไม่ได้คืนก็มี ถามว่ากรมการท่องเที่ยวไม่ทราบเรื่องนี้เลยหรือ?”

ไม่ทันเหลี่ยม

ประการต่อมาคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ครบกำหนดเมื่อ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา รุ่งขึ้นเจ้าของทัวร์รายนี้ประกาศว่าสถานะใบอนุญาตเป็นปกติ ขายทัวร์ได้ตามปกติ แม้จะมีกระแสข่าวว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่ก็ต้องใช้เวลาอีก 9 วันกว่าจะเพิกถอน ซึ่งในระหว่างนั้นมีการขายทัวร์ที่เรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหลายโปรแกรมน่าจะสร้างรายได้นับสิบ ๆ ล้านบาท

อีกทั้งไส้ในของทริปเยียวยา มีทั้งการปรับราคาทัวร์ขึ้น หักสลิป(เงินโอน)ได้น้อยลง เก็บเงินสดเพิ่ม มีการขอเงินช่วยเหลือ มีเงินยืม สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเยียวยาหรือไม่ หากทางกทท.มองว่าเป็นการสมยอมระหว่างบริษัททัวร์กับลูกทัวร์ ควรกลับไปพิจารณาว่าพวกเขาสมยอมหรือจำยอม เพราะเจ้าของทัวร์ก็ประกาศออกมาว่าไม่มีเงินคืนให้ใช้การไปเที่ยวแทน

ปัญหาของ กทท.ยังมีอีกนั่นคือเงินประกัน ที่กำหนดให้บริษัททัวร์ต้องวางเงินไว้เพื่อชดใช้ความเสียหาย 2 แสนบาท ซึ่งในทางปฎิบัติแล้วลูกค้าของ ELC แต่ละรายขั้นต่ำก็เริ่มที่ 4 หมื่นขึ้นไปถึงหลักแสนหรือหลักล้านบาทต่อรายแล้ว แล้วจะชดเชยลูกทัวร์ที่เสียหายได้อย่างไร หากบริษัทจ่ายไป 2 แสนบาทแล้วก็ต้องหาอีก 2 แสนบาทมาเติมใหม่ภายใน 15 วัน กลายเป็นช่องว่างให้กระบวนการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายล่าช้าออกไปอีก

ยังไม่รวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบว่า ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีสายสัมพันธ์ที่ดีและเคยเดินทางไปต่างประเทศกับเจ้าของทัวร์แห่งนี้บ่อยครั้ง

อีกประการหนึ่งตัวโครงสร้างธุรกิจของ ELC การออกแบบให้เป็นทัวร์กลุ่มปิด ยากต่อการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของทัวร์รายนี้ได้ และยังมีการปรับเอาวิธีการของระบบสมาชิก ที่ก้ำกึ่งระหว่างระบบขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เข้ามาใช้ แม้จะไม่ชัดในเรื่องของการให้ส่วนแบ่งหรือผลตอบแทนแก่ผู้แนะนำ แต่ผู้แนะนำก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่าเพื่อน ๆ หรือญาติพี่น้องที่ไม่ใช่สมาชิก ประกอบกับลูกทัวร์ชุดก่อน ๆ สามารถเดินทางได้จริง ยิ่งสร้างความมั่นใจและสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว

บริษัททัวร์ของไทยไม่น่าจะมีรายใดที่มียอดขายในหลักพันล้านบาทต่อบริษัทได้ในปีเดียว แต่ ELC บริษัทเดียวทำได้มากกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี แม้ว่าตอนนี้ลูกทัวร์จะหายไปบ้างแต่หากลูกค้าที่เหลือยังพร้อมเดินทางท่องเที่ยวกับ ELC ต่อ ในทางธุรกิจแล้วหากเหลือลูกค้าเพียงครึ่งเดียวหรือราว 5,000 คน เชื่อว่าเป็นใครก็อยากทำทัวร์ต่อไป
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562
เส้นทางไปต่อของ ELC

เส้นทางการเดินหน้าต่อของ ELC ยังมีอยู่ ด้านหนึ่งคือการร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอทุเลาหรือขอความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครอง เพื่อขอประกอบธุรกิจต่อไป แต่หากไม่ประสบผลสำเร็จจากช่องทางของศาลปกครอง พวกเขาสามารถที่จะเลือกใช้ช่องทางของการขอใบอนุญาตใหม่จากกรมการท่องเที่ยวได้เพียงแค่หาบุคคลอื่นที่ไม่ติดขัดเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.เข้ามาดำเนินการขอใบอนุญาตแทน หรือจะเลือกใช้วิธีการซื้อกิจการของบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วก็สามารถทำได้

หากเลือกใช้วิธีซื้อบริษัททัวร์รายอื่น ก็จะสามารถประกอบธุรกิจทัวร์ต่อได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับการขอใบอนุญาตใหม่ เพียงแต่ใช้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแทนทั้งการเข้าซื้อหุ้นและนั่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหม่ เรียกว่าใช้นอมินี แต่กระบวนการในการบริหารทั้งหมดเป็นของทีมงานชุดเดิมของ ELC

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ELC ว่าจะเลือกช่องทางใด เพราะในธุรกิจทัวร์มีช่องว่างทางกฎหมายให้สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างกรณีที่ถูกยึดใบอนุญาตก็สามารถกลับมาขอใบอนุญาตใหม่ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี เชื่อว่าวิธีการซื้อบริษัททัวร์รายอื่นจะสะดวกที่สุด เพราะสามารถสานต่อกรุ๊ปทัวร์เดิมได้ทันที

ถ้าเขาจะโยกลูกทัวร์ที่ยังเหลืออยู่สัก 5,000 คน ไปที่บริษัททัวร์แห่งใหม่แล้วเดินหน้าธุรกิจต่อ ก็จะกลายเป็นทัวร์รายใหญ่ได้เช่นกัน เพียงแต่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมได้หรือไม่ต้องขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐว่าจะเข้ามากำกับดูแลอย่างไร หากปล่อยเหมือนเดิมอีกไม่นานพวกเขาก็จะกลับมาใหญ่อีกครั้งกำลังโหลดความคิดเห็น...