xs
xsm
sm
md
lg

ธรรมกายนิ่งรอเลือกตั้ง-หวังการเมืองพลิกขั้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธรรมกายเลือกนิ่งทั้งปี 61 ปฎิเสธความเกี่ยวข้องเรื่องร้าย แม้กลุ่มอัยย์เคลื่อนไหวสอบอธิกรณ์พระสายบริหาร 6 รูป แต่เรื่องไม่เดิน ขณะที่ ปปง.อายัดอาคาร 100 ปีและวิหารคต ด้าน DSI ส่งข้อมูลถึงอัยการเสนอต่อศาลยุบมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ทางวัดยังไม่เคลื่อนไหวรอการเมืองพลิกขั้ว หากเพื่อไทย-ไทยรักษาชาติมาสถานการณ์เปลี่ยน

หลังผ่านพ้นวิกฤติครั้งใหญ่ของวัดพระธรรมกายเมื่อปี 2560 วัดพระธรรมกายมุ่งหน้าทำกิจกรรมฟื้นฟูชื่อเสียงของวัดกลับมาอีกครั้ง แม้จะไม่มีพระธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาสคอยเรียกศรัทธาจากบรรดาลูกศิษย์อีกต่อไป แต่กิจกรรมหลักอย่างธรรมยาตราทางวัดสามารถปลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2561

พร้อมทั้งสานต่อโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่วางเป้าในสิ้นปี 2561 นี้ให้ครบ 1,000 ล้านจบ กิจกรรมสวดธัมมจักฯ นับเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ทางวัดพระธรรมกายดึงสานุศิษย์มาที่วัดหรือนึกถึงวัดพระธรรมกายอยู่เสมอ และขยายเป้าสวดไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็จะมีคนเข้ามาสวดที่วัดทุกวัน
นายอัยย์ เพชรทอง ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
‘อัยย์ เพชรทอง’ ขับพระปกครอง

ภาพรวมของปี 2561 ของวัดพระธรรมกายเลือกวิธีที่จะสงบนิ่งกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อะไรก็ตามที่ถูกโยงเข้ามาที่วัดจะถูกปฏิเสธจากทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย เช่น เรื่องของพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการในมหาเถรสมาคมถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะพระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ที่หลบหนีไปประเทศเยอรมนี ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทางวัดพระธรรมกายให้ความช่วยเหลือ

รวมถึงแชร์ลูกโซ่ OD Capital ที่มีศิษย์เบอร์ต้น ๆ ของทางวัดอย่างนายชินวัตร น้อยวัน เป็นหัวเรือใหญ่ และถูกจับกุมไปเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 ทางวัดก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้อง

แต่ที่บานปลายกลายเป็นปัญหาในเวลานี้คือ ความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายบริหารของวัดพระธรรมกายชุดปัจจุบันกับกลุ่มศิษย์คนดังอย่างนายอัยย์ เพชรทอง ที่เดินสายเสวนางานปกป้องพระพุทธศาสนา แต่ถูกสกัดหลายครั้งในเรื่องสถานที่จัดงาน โดยเข้าใจไปว่าทางฝ่ายบริหารวัดพระธรรมกายอยู่เบื้องหลัง

จนกลายเป็นความหวาดระแวงว่าพระที่กุมอำนาจบริหารชุดปัจจุบันมีความจงใจให้พระธัมมชโยถูกดำเนินคดี เพื่อจะขึ้นมาเป็นใหญ่ภายในวัด จึงมีการยื่นสอบอธิกรณ์พระฝ่ายบริหาร 6 รูปของวัดพระธรรมกาย ประกอบด้วย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสักโก พระครูใบฎีกาอำนวยศักดิ์ มุนิสโก พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก พระแสนพล เทพเทพาและพระทวี พรหมเทโว

โดยทำหนังสือถึงพระครูสังฆรักษ์รังสฤษฎ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมสำเนาถึงพระทัตตชีโว แต่เรื่องเงียบหาย จึงได้ยื่นเรื่องไปที่พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ให้เข้ามาเป็นคนกลางในการสอบ เรื่องก็เงียบเช่นเดียวกัน เป็นที่ทราบกันสำหรับคนในวงการสงฆ์ว่าทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทางวัดพระธรรมกาย
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ปปง.อายัด 2 อาคารหลัก

ที่หนักหนาสาหัสสำหรับวัดพระธรรมกายมากที่สุด คือผลของคดีทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นอกจากส่งผลให้พระธัมมชโยต้องหายไปจากวัดพระธรรมกายแล้ว คดีความเหล่านี้ที่เดินหน้าต่อจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ไปสู่มือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส่งผลให้มีการอายัดทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายถึง 2 รายการ

เริ่มที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561 อายัดอาคารตามโครงการ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 91 แปลง อยู่ในชื่อมูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ หลังสอบสวนเส้นทางการเงินคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พบว่า มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย โดยมูลนิธิธรรมกายได้รับเงินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผ่านเช็คจำนวน 27 ฉบับ รวมวงเงิน 1,458 ล้านบาท และนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คำสั่งที่ 2 คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ที่ ย.206/2561 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว โดยมีใจความสำคัญคือการสั่งอายัดอาคารมหารัตนวิหารคต ของวัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 186,187,188 และ 189 เลขที่ดิน 7,8,9 และ 10 ตำบลคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคือมูลนิธิธรรมกาย มูลค่า 778,400,000 บาท

คำสั่งอายัดอาคาร 100 ปีนั้น ทางวัดเคยมีการระดมหลักฐานการบริจาคเงิน MPL(My Papa Love) เพื่อแสดงสิทธิ แต่ใบ MPL ของทางวัดไม่ถือว่าเป็นใบอนุโมทนาบัตร(ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้) แต่ในรอบ 2 ที่อายัดอาคารมหารัตนวิหารคตนั้น ไม่พบว่าทางวัดเชิญชวนให้ผู้บริจาคนำหลักฐานมาแสดงเหมือนอาคาร 100 ปี
อาคารมหารัตนวิหารคด
ชงอัยการยุบ 2 มูลนิธิ

ตามขั้นตอนเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าคดีมีมูล ขั้นตอนต่อไปคือการส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการฟ้องต่อศาล เรื่องของวัดพระธรรมกายนั้นอยู่ที่ขั้นตอนของอัยการแล้ว เห็นได้จากหนังสือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ.0805/3906 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลงนามโดยพันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ส่งข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิธรรมกายและมูลนิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระธัมมชโย

ด้วยนายธรรมนูญ อัตโชติ ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีพิเศษที่ 27/2559 กรณีวัดพระธรรมกาย พระธัมมชโย และมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง รับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมิชอบและคดีพิเศษที่ 24/2560 กรณีมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงรับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมิชอบ ได้ยื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องต่อนายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ เพื่อร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในอุปถัมภ์พระธัมมชโย โดยคดีพิเศษทั้งสองคดีดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้น ส่งนำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่มาด้วย

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนพบความเกี่ยวพันของมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ตลอดจนกรรมการของมูลนิธิดังกล่าว ในการรับเงินที่เป็นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และปรากฏพยานหลักฐานในคดีพิเศษที่ 27/2559 และที่ 24/2560 รับฟังได้ว่า มูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยกรรมการมูลนิธิทั้งสอง กระทำการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเข้ากรณีที่พนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิ และให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 131 ประกอบมาตรา 134 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหายแพ่งและพาณิชย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอส่งคำร้องของนายธรรมนูญ อัตโชติ พร้อมข้อเท็จจริงมายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณายื่นคำร้องขอต่อศาล ให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระธัมมชโย และให้ทรัพย์สินของมูลนิธิทั้งสองตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางกนกลดา เจริญศิริ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน

ริบเป็นของแผ่นดิน

การเสนอเรื่องต่ออัยการเพื่อร้องขอต่อศาล ให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง หากเป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าวทรัพย์ที่เคยมีคำสั่งอายัดอาจถูกริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน จากนั้นอาจดำเนินการจำหน่ายออกไปเพื่อนำเงินที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับเจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

อาคาร 100 ปีหรืออาคารทรงลูกโลกนับเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของทางวัดพระธรรมกาย ใช้ในกิจกรรมหลายอย่าง รวมทั้งเป็นศูนย์บัญชาการสาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลก ส่วนอาคารมหารัตนวิหารคตน่าจะมีความหมายต่อทางวัดพระธรรมกายมากกว่า เนื่องจากตัวอาคารสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์(ทรงจานบิน)ของวัดพระธรรมกายทั้ง 4 ทิศ

ตอนนี้ทางวัดและลูกศิษย์ยังคงเข้าไปใช้พื้นที่ในอาคารมหารัตนวิหารคต ในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามที่วัดจัดขึ้นได้ หากท้ายที่สุดของคดีมีการยึดอาคารดังกล่าวจริง ย่อมส่งผลต่อกิจกรรมของทางวัด ที่มักใช้อาคารดังกล่าวทำกิจกรรมหลักเกือบทุกงาน แม้จะไม่ได้ยึดพระมหาเจดีย์ แต่เข้าวิหารคดไม่ได้ก็เท่ากับเข้าไปประกอบพิธีกรรมที่พระมหาเจดีย์ไม่ได้เช่นกัน

รอการเมืองเปลี่ยน

สำหรับขั้นตอนในทางคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย คงต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าผลของคดีจะออกมา แม้ทีมกฎหมายของทางวัดพระธรรมกายจะดูเหมือนทำงานล่าช้าและไม่พยายามปกป้องสิทธิในอาคารดังกล่าวในสายตาของศิษย์อีกฝ่ายหนึ่ง แต่ความหวังในการพลิกสถานการณ์ของทางวัดยังคงมีอยู่อีกเช่นกัน หากสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปจากเดิม

ทีมทางวัดคงต้องประเมินสถานการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน เพราะพื้นที่ต่างจังหวัดพรรคเพื่อไทยยังครองใจคนในพื้นที่ได้ไม่น้อย ส่วนพรรคพลังประชารัฐที่ชูพลเอกประยุทธ์ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยและไทยรักษาชาติกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลได้หลังการเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผลของคดีความต่าง ๆ อาจเป็นไปในทางบวกกับวัดพระธรรมกายกำลังโหลดความคิดเห็น...