xs
xsm
sm
md
lg

ไขปริศนาพระผู้ใหญ่เพิกเฉย ปล่อย “พระน้ำฝน” ลอยนวล!

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หาคำตอบพระผู้ใหญ่เพิกเฉยวัดไผ่ล้อมออกของมงคลต่อเนื่อง แม้จะมีคำสั่งห้ามออกมา พบเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ-กลาง-ตะวันออก-ธรรมยุต มากันครบ ร่วมงานพระราชทานเพลิงโยมแม่หลวงพี่น้ำฝน กลายเป็นคำตอบในตัว หลวงพี่น้ำฝนถือเป็นสายตรงวัดสระเกศตั้งแต่ยุคสมเด็จเกี่ยว ตั้งเป็นฐานานุกรมเจ้าคุณเสนาะ แถมร่วมงานวันเกิดอายุครบ 40 ปี ชี้วันนี้สายปากน้ำ-สระเกศ-พิชยญาติ ยังเหนียวแน่นกุมเสียงข้างมาก อานิสงส์ส่งต่อไปถึงเครือข่าย

นับตั้งแต่ต้นปี 2561 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ได้ออกสิ่งของมงคล โดยผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้ว 4 รายการ ประกอบด้วย กระเป๋ามหามงคล พูล เพิ่ม ทรัพย์ ราคา 1,000-3,500 บาท ผ้ายันต์พันคอ 5 รุ่น ประกอบด้วยผ้ายันต์พันคอพรพรหมประกาศิต ผ้ายันต์พันคอสาริกามหาเมตตา ผ้ายันต์พันคอเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ผ้ายันต์พันคอพระพิฆเนศ สำเร็จสมปรารถนา ผ้ายันต์พันคอท้าวเวสสุวรรณ ผืนละ 500 บาท เหรียญพระวิสุทธิเทพ พระพรหมจตุพักตร์พิทักษ์ลูก ทำบุญบูชาองค์ละ 1,000 บาท ล่าสุดคือ ย่ามยันต์ครู ใบละ 2,500 บาท

ขณะที่เมื่อ 30 กันยายน 2560 เจ้าคณะใหญ่ทุกหนได้มีคำสั่งให้พระสงฆ์และสามเณรเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ให้ระงับเรื่องป้ายประกาศเกี่ยวกับพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลังโดยบรรดาเกจิอาจารย์ อันเป็นการมอมเมาประชาชน มิใช่วิถีพุทธ มิใช่วิถีสมณะ ส่อเจตนาไปในทางอเนสนา สุ่มเสี่ยงต่อการต้องอาบัติอันติมวัตถุ และในอุโบสถต้องไม่ทำเป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังภายในอุโบสถ และกำชับให้พระสังฆาธิการสอดส่อง ดูแล กวดขัน

แต่วัดไผ่ล้อมยังคงออกสิ่งของมงคลตามหลังประกาศมาถึง 4 รายการ โดยการปลุกเสกของทางวัดไผ่ล้อมดำเนินการเมื่อ 22 ธันวาคม 2560 หลังจากที่พระปกครองมีคำสั่งออกมาแล้ว

ไม่มีเสียงทักท้วงใด ๆ จากพระชั้นปกครอง แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกระเป๋ามหามงคล สินค้าตัวแรกที่ออกมา แต่เรื่องก็เงียบไปในระดับชั้นเจ้าคณะจังหวัด ที่ชี้แจงว่าทางวัดไผ่ล้อมดำเนินการเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล จากนั้นผ้ายันต์ผันคอ เหรียญพระวิสุทธิเทพ และย่ามยันต์ครู ก็ออกตามมา โดยไร้เสียงทักท้วง

ท่ามกลางข้อสงสัยของคนทั่วไปว่า ทำไมวัดไผ่ล้อมทำสิ่งของมงคลเหล่านี้ออกมาได้ ทั้ง ๆ ที่หมิ่นเหม่ต่อการขัดคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ทุกหน ซึ่งจังหวัดนครปฐมขึ้นตรงกับเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายภาคกลาง
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ (ภาพจากวิดิโอ พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่บุญส่ง สุนทรสุวรรณ จ.ภ. วัดไผ่ล้อม-หลวงพ่อพูล-นครปฐม)
พระชั้นสมเด็จร่วมงานวัดไผ่ล้อม

นักวิชาการด้านพุทธศาสนากล่าวว่า ในทางสงฆ์ด้วยกันก็อ่านกันออกว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่การจะกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระนั้นเป็นเรื่องยากในการหาหลักฐานพิสูจน์ บังเอิญที่วัดไผ่ล้อมมีงานพระราชทานเพลิงศพโยมแม่ของพระน้ำฝนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 จึงทำให้ไขปริศนาบางประการระหว่างหลวงพี่น้ำฝนกับพระชั้นผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี

งานวันดังกล่าวมีพระชั้นผู้ใหญ่มาร่วมพิธีมากมาย โดยมีสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

นอกจากนี้ยังมีพระชั้นผู้ใหญ่อื่น ๆ อาทิ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ฯ พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร วรวิหาร พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

นอกจากนี้เมื่อถึงช่วงประชุมเพลิง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เสด็จเป็นองค์ประธาน

ส่วนฝ่ายฆราวาสมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน

“เหนือ-กลาง-ตะวันออก-ธรรมยุต” มาครบ

งานนี้เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวนหนึ่ง รวมถึงเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด มากันมากมาย ภาพด้านหนึ่งคือการมาร่วมงานแสดงความอาลัย แต่อีกด้านหนึ่งคือการแสดงบารมีของเจ้าภาพที่สามารถเชิญพระผู้ใหญ่มาร่วมงานได้มากมาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าภาพทั่วไปจะทำได้

เมื่อลองไล่ช่วงเวลาดู 30 กันยายน 2560 เจ้าคณะใหญ่ทุกหน มีคำสั่งให้เคร่งครัดพระธรรมวินัยและห้ามเรื่องการปลุกเสกวัตถุมงคล ซึ่งไม่ใช่วิถีพุทธ 22 ธันวาคม 2560 พระน้ำฝนทำพิธีปลุกเสกของมงคลทั้งกระเป๋า ผ้ายันต์พันคอ เหรียญพระวิสุทธิเทพ และหนังสำหรับทำย่ามยันต์ครู 4 มีนาคม 2561 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดไผ่ล้อม พระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยตรงมาร่วมงาน

“ดังนั้นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถาม ก็น่าจะทราบคำตอบในทางอ้อมแล้วว่า เหตุใดทางวัดไผ่ล้อมจึงออกของมงคลมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกท้วงติงจากพระผู้ใหญ่ในระดับปกครอง”
เจ้าคุณเสนาะขณะเดินทางไปเป็นประธานในงานอายุวัฒนมงคล 40 ปี “หลวงพี่น้ำฝน เมื่อ 12 มิถุนายน 2555
พระผู้ใหญ่เมตตา

“พระหนุ่ม ไฟแรง ใช้งานคล่อง แถมหารายได้เข้าวัดเก่ง พระผู้ใหญ่จึงให้ความเมตตา”

ทั้งนี้พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ใหญ่จากสายวัดสระเกศ โดยในปี 2543 พระน้ำฝน อายุครบ 28 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระครูสมุห์ พระครูฐานานุกรม ในพระธรรมสิทธิเวทีหรือพระพรหมสุธี(เจ้าคุณเสนาะ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตเจ้าคณะภาค 12 วัดสระเกศ

ที่ฮือฮามากที่สุดคือเมื่อ 12 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช(ในขณะนั้น) มีพระบัญชาให้ พระพรหมสุธี(เจ้าคุณเสนาะ) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เนื่องในอายุวัฒนมงคล 40 ปี ณ วัดไผ่ล้อม

ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ แก่ นางบุญส่ง สุนทรสุวรรณ โยมมารดาของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์

นอกจากนี้พระน้ำฝนยังเคยมีวีรกรรมในฐานะหัวหน้าพระวินยาธิการนครปฐม นำคณะพระวินยาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และผู้ติดตามเข้าขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากพระภิกษุและสามเณรลูกวัดอ้อน้อย เมื่อ 29 สิงหาคม 2556 จนเกิดปัญหาตอบโต้กับพระพุทธะอิสระ จนในที่สุดคณะสงฆ์นครปฐมมีมติระงับการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการทั้งหมด
หลวงพี่น้ำฝน มาตรวจสารเสพติดพระวัดอ้อน้อย เมื่อ 29 สิงหาคม 2556
แบ็กอัพแน่น

เมื่อเจ้าคณะใหญ่เกือบทุกหน ยกเว้นภาคใต้ ต่างมาร่วมงานที่วัดไผ่ล้อม ทั้ง ๆ ที่เจ้าอาวาสวัดนี้ออกสินค้ามงคลมาถึง 4 รายการ หลังจากที่เจ้าคณะใหญ่ออกคำสั่งมา ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระพุทธศาสนา ฝ่ายอาณาจักรก็จัดการอะไรไม่ได้ ด้วยข้ออ้างเรื่องของพระสงฆ์ต้องให้พระสงฆ์จัดการแก้ปัญหากันเอง

ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นในช่วงที่พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ต้องการเข้ามาจัดระเบียบเรื่องการเงินของวัด จนถูกพระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมออกมาเดินหน้าชน แม้จะได้กลับมานั่งในเก้าอี้เดิมอีกครั้ง แต่บทบาทของพงศ์พรกลับเงียบหายไป

ทั้งนี้สายปากน้ำวัดพี่ของธรรมกายแม้จะพลาดตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไป แต่ยังคงเหนียวแน่นกับสายสระเกศที่มีสายสัมพันธ์มาถึงไผ่ล้อม แถมยังมีสายพิชยญาติฯ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงสายอื่น ๆ ที่กุมเสียงข้างมากในมหาเถรสมาคม จึงเป็นเนื้อนาบุญเชื่อมต่อมาถึงวัดอื่น ๆ ในเครือข่ายอย่างกิจกรรมธรรมยาตราของวัดพระธรรมกายที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงกำลังโหลดความคิดเห็น...