xs
xsm
sm
md
lg

ถามคนไทย! “ความมั่งคั่งบนผิวดิน” เรามีเพียงพอที่จะสร้างชาตินี้ให้เจริญได้ไหม?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“คำปฏิญาณมาบเอื้อง” ยังก้องดังทุกเมื่อในมโนสำนึกผม เมื่อต้องทำข่าวเกี่ยวกับปัญหาเกษตรกรที่ยากจนข้นแค้น “…เราต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นความมั่งคั่งใหม่ให้กับแผ่นดินไ รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...