xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินภาคใต้บุกศาลากลางกระบี่ ทวงถามความคืบหน้านำสวนปาล์มหมดสัมปทานจัดสรรให้คนจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระบี่ - กลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินภาคใต้ ชุมนุมหน้าศาลากลางกระบี่ ทวงถามความคืบหน้าการจัดทำแนวทางนำพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานมาจัดสรรให้คนจน ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด


วันนี้ (10 ก.ค.) ชาวบ้านกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียงกว่า 300 คน รวมตัวชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ พร้อมยื่นรายชื่อชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกินกว่า 1,300 รายชื่อ เพื่อรับการจัดสรรที่ดินทำกิน และทวงถามความคืบหน้า หลังศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่


ให้ดำเนินการจัดระเบียบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุอนุญาตแล้วในจังหวัดกระบี่ จำนวน 11 แปลง พื้นที่กว่า 72,000 ไร่ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 ส.ค.46 โดยให้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ รูปแบบให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา พร้อมยื่นรายชื่อชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกินให้นายโชคชัย เสือสาวถี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่


นายโชคชัย เสือสาวถี เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ กำลังดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด โดยการตรวจสอบพื้นที่ที่หมดอายุสัมปทานทั้ง 11 แปลง ว่า ปัจจุบันแต่ละแปลงมีสภาพเป็นอย่างไร มีการครอบครอง ออกเอกสารครอบครอง ส.ป.ก. 4-01 จำนวนกี่ไร่ โดยเตรียมรายงานความคืบหน้าต่อศาลปกครองสูงสุดทุกๆ 60 วัน หลังจากนั้นจะนำที่ดินมาจัดสรรให้คนที่ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป


นายชูวงศ์ มณีกุล ที่ปรึกษากลุ่มชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน เปิดเผยว่า ขอให้ป่าไม้กระบี่ ยกเลิกการโค่นล้มต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานของเอกชนในพื้นที่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จำนวน 7,000 ไร่ ตามโครงการของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อลดพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้น

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป้องกันปราบปราบทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เอาผิดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการป่าไม้กระบี่ ตั้งแต่ปี 2546 มีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามความผิด ม.157 ไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. พ.ศ.2546


กำลังโหลดความคิดเห็น