xs
xsm
sm
md
lg

คณะทูต OIC 12 คน จาก 8 ประเทศ เยือนถิ่นเมืองปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมจากประเทศสมาชิกองค์การความนร่วมมืออิสลาม (OIC) จำนวน 12 คน จาก 8 ประเทศ เดินทางเยือนถิ่นจังหวัดปัตตานี

วันนี้ (11 มิ.ย.) คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation- OIC) จำนวน 12 คน จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน อียิปต์ อิหร่าน มาเลเซีย มัลดีฟส์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน เดินทางถึงจังหวัดปัตตานี พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยมี “วงเปอร์มูดาอัสลี” วงดนตรีพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ดนตรีรองเง็ง” เป็นศิลปะการแสดงดนตรีประกอบการร่ายรำแบบไม่มีเนื้อร้อง ผสมผสานดนตรีหลายประเภททั้งดีด สี ตี เป่า และเครื่องดนตรีสากล แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองเง็งในบริบทของวัฒนธรรมปัตตานี ถือเป็นรองเง็งในราชสำนัก ใช้ในการเล่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


จากนั้นคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ได้ชมบูทจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีบูทนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายชบาปัตตานี” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานี ทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกชบา (Hibiscus ไฮบิสคัส) และลายเถาไม้เลื้อย ที่สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีและสร้างสรรค์ขึ้นเป็น “ผ้าลายชบาปัตตานี” พระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

พร้อมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดปัตตานี โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าฮาลาลที่ได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะทูตต่างให้ความสนใจ และชื่นชมในศิลปะลวดลายบนผืนผ้าและสินค้าที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้


จากนั้นคณะทูตได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานี โดยมีนายรอหย๊ะ หวันโซ๊ะ อิหม่ามมัสยิดกลางปัตตานี ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะให้การต้อนรับ พร้อมมอบหมวกกะปิเยาะปักลายมัสยิดกลางปัตตานีและฮิญาบแก่คณะทูต และรับฟังการบรรยายประวัติมัสยิดกลาง

จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มยาริงบาติก อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีที่มีความโดดเด่นในการผลิตผ้าบาติกทำมือ โดยใช้เทคนิคดั้งเดิมผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่

Dr.Mohammed Idris Haidara อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรีย กล่าวถึงความรู้สึกในการมาเยือนปัตตานีครั้งแรกว่า เมื่อได้มาที่ปัตตานีอยากบอกให้พี่น้องทั่วโลกได้รับรู้ว่า พี่น้องในปัตตานีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งมุสลิม พุทธ คริสต์ และศาสนาอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น