xs
xsm
sm
md
lg

ส่อเค้าวุ่น! เลือกตั้ง ส.ว.ชุมพรรอบแรก พบผู้สมัครจงใจทำบัตรเสีย ไม่มารายงานตัวกว่า 40 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมพร - ส่อเค้าวุ่น เลือกตั้ง ส.ว.รอบแรก ระดับอำเภอวุ่น ผู้สมัครร้อง กกต.พบมีการจงใจทำให้บัตรเสีย โดยไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ลงในช่องลงคะแนนหลายใบ และไม่มาลงชื่อรายงานตัวอีกกว่า 40 คน

ส่อเค้าวุ่น! นายเสือภูสิน สุขปาน ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เขตอำเภอเมืองชุมพร ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผอ.กกต.ชุมพร ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้สมัคร ส.ว.บางคน ที่มาลงชื่อในรอบคัดเลือกระดับอำเภอเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา เขตเทศบาลเมืองชุมพร ขอให้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้จงใจทำให้บัตรลงคะแนนผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นบัตรเสีย ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

โดยระบุข้อร้องเรียนว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 56 บัญญัติว่า “บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน (1) บัตรปลอม (2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก (3) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน (4) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด (5) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก (6) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจำนวนที่กำหนด (7) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน (8) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย

และมาตรา 80 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรลงคะแนนชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสีย เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ไม่ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปี

ข้าพเจ้า นายเสือภูสิณ สุขปาน ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา อำเภอเมืองชุมพร ขอร้องทุกข์ให้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้จงใจทำให้บัตรลงคะแนนผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นบัตรเสีย กล่าวคือ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ข้าพเจ้าผู้สมัครของอำเภอเมืองชุมพร อยู่ในสาย ค.ไขว้กับกลุ่มอื่นๆ 4 กลุ่ม ซึ่งในการเลือกไขว้ดังกล่าวมีผู้สมัครบางคนจงใจเลือกเฉพาะกลุ่มตนเองที่จัดตั้งกันมา แต่เมื่อเป็นบัตรของกลุ่มอื่น กรรมการอ่าน “บัตรเสีย” เนื่องจากเป็นบัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเลย

การกระทำดังกล่าวของผู้สมัครรอบไขว้ของกลุ่มตนที่ระบุในคำร้อง ถือเป็นการจงใจทำให้บัตรลงคะแนนผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นบัตรเสีย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.261 มาตรา 56 และมีความผิดตามมาตรา 80 ข้าพเจ้าจึงขอให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ทำการสอบสวนดำเนินคดีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองรอบไขว้ ตามกลุ่มที่ระบุไว้ ที่จงใจทำให้บัตรลงคะแนนผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นบัตรเสียด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือก ส.ว.ระดับอำเภอของวนที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา มีบัตรเสียจำนวนมากจนผิดปกติ เนื่องจากผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ว.รับบัตรลงคะแนนไปแล้วกลับไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรลงคะแนน ก่อนจะหย่อนลงหีบเลือกตั้ง เป็นพฤติกรรมที่หย่อนบัตรเปล่าลงหีบเลือกตั้ง โดยไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนเลย

สำหรับ จ.ชุมพร มีผู้สมัคร ส.ว.จำนวน 331 คน พบว่ามีผู้สมัครไม่มาแสดงตนเข้ารับการการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 8 อำเภอของ จ.ชุมพร มีมากกว่า 40 คน เนื่องจากกลัวความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองที่ลงไม่ตรงกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้สมัครระดับอำเภอได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระดับจังหวัดทั้งหมดจำนวน 166 คน ที่จะมีการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น