xs
xsm
sm
md
lg

พบ “แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน” 2 ชนิดใหม่ของโลก จากป่าชายเลนไทยและสิงคโปร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่-นักวิจัยมอ. ร่วมค้นพบ “แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน” 2 ชนิดใหม่ของโลก ในป่าชายเลน ของไทยและสิงคโปร์

วันนี้ (16 พ.ค.) ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ อาจารย์วิจัยประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Patrick Grootaert นักวิจัยสังกัด National Biodiversity Centre, NParks, ประเทศสิงคโปร์ และ Lee Kong Chian Natural History Museum (LKCNHM), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และหน่วยวิจัยทางกีฏวิทยาของ Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) ค้นพบและบรรยายลักษณะของแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก (new species) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Hercostomus obtusus Samoh & Grootaert จากอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ Hercostomus squamatus Samoh & Grootaert จากปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

และชนิดที่รายงานใหม่ (new record) สำหรับประเทศไทยจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ H. brevicornis Zhang, Yang & Grootaert, 2008, H. brevidigitalis Zhang, Yang & Grootaert, 2008, H. lanceolatus Zhang, Yang & Grootaert, 2008, and H. plumatus Zhang, Yang & Grootaert, 2008

โดยเก็บรวบรวมจากป่าชายเลนทางภาคใต้ของประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยแมลงวันขายาวเป็นสัตว์ผู้ล่าในป่าชายเลน ช่วยควบคุมประชากรแมลงที่เป็นสัตว์รังควาน เช่น ลูกน้ำยุง ริ้น ที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน อย่างไรก็ตาม การศึกษาแมลงกลุ่มนี้บางส่วนยังคงตกสำรวจและรอการค้นพบอีกจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศไทยในการรองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5446.2.2 และ DOI: 10.11646/ZOOTAXA.5446.2.2


กำลังโหลดความคิดเห็น