xs
xsm
sm
md
lg

พบหญ้าทะเล เกาะยาวน้อยพังงา กลับมาอยู่ในระดับสมบูรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา บริเวณบ้านท่ามะเนาะ และบริเวณแหลมหาดหอย พบหญ้าทะเลกลับมาอยู่ในระดับสมบูรณ์


เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา บริเวณบ้านท่ามะเนาะ และบริเวณแหลมหาดหอย รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,643 ไร่ ด้วยวิธีการ Spot check บริเวณบ้านท่ามะเนาะ

พบหญ้าทะเล 8 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าคาทะเล มีหญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาเต่า เป็นชนิดเด่น


สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี บริเวณแหลมหาดหอยพบหญ้าทะเล 6 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้าคาทะเล มีหญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาเต่าเป็นชนิดเด่น สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง สภาพพื้นท้องทะเลเป็นโคลนปนทราย

คุณภาพน้ำเบื้องต้นที่วัดได้ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ 29-30 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 8.26 ความโปร่งแสง 1.5 เมตร ความลึกของน้ำ 0.5-5 เมตร ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลขอบเขตการแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ในอดีต เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น