xs
xsm
sm
md
lg

ป่าไม้เตรียมนำพื้นที่ 48 ไร่ “หาดฟรีด้อม” ทำเป็นป่านันทนาการเปิดให้ท่องเที่ยว ระหว่างรอห้ามนำของไปขาย-เก็บค่าผ่านทางเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป่าไม้ภูเก็ตและสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ เสนอกรมป่าไม้ทำโครงการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและป้องกันการบุกรุก ระหว่างรอกรมป่าไม้อนุญาตห้ามนำของไปขาย ห้ามเก็บค่าผ่านทางเด็ดขาดนายวัฒนพงศ์ สุกใส ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เรือเอกจเด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” ในเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำพื้นที่หาดฟรีด้อม ในรูปแบบของป่านันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว


นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ กล่าวในที่ประชุมว่า หาดฟรีด้อมเป็นชายหาดเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างหาดป่าตองกับหาดกะรน โดยก่อนหน้านี้ มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของหาดฟรีด้อม และทางกรมที่ดินได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจากเป็นการออกเอกสารสิทธิในที่ป่าเทือกเขานาคเกิด หลังจากนั้น ผู้ที่อ้างกรรมสิทธิ์ได้มีการต่อสู้กันชั้นศาล ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินให้ป่าไม้ชนะ และทางผู้อ้างสิทธิได้ฟ้องศาลฎีกาต่อ ซึ่งศาลฎีกาน่าที่จะตัดสินในเร็วๆ นี้ ทางป่าไม้ภูเก็ต และสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ จึงได้ทำโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” คู่ขนานกันไป

เพื่อควบคุมดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความยั่งยืน และเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักท่องเที่ยว เนื่องจากในปัจจุบันนี้ หาดฟรีด้อม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางไปพักผ่อน นอนอาบแดด เพราะเป็นชายหาดที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการผักผ่อนที่สงบและใกล้ชิดธรรมชาติ แต่การเข้าถึงหาดฟรีด้อมนั้นค่อนข้างลำบาก นักท่องเที่ยวจะต้องมาโดยทางเรือโดยไปลงเรือที่หาดกะรน หรือจะเดินทางเข้ามาทางบก จะต้องเดินผ่านทางลาดชันถึง 1,000 เมตร

สำหรับป่านันทนาการที่หาดฟรีด้อมนั้น จะมีการดำเนินการในพื้นที่ 48 ไร่เศษ โดยการแบ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เพื่อการบริการ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริการนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำ และอื่นๆ แต่จะต้องไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหาย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นทางป่าไม้จะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางกรมป่าไม่เห็นชอบให้นำพื้นที่หาดฟรีด้อมมาจัดทำเป็นป่านันทนาการ แต่โดยหลักการจะดำเนินการบริการจัดการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และตามเป้าหมายที่วางไว้จะดำเนินการภายในปี 2566-2567 นี้ และเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานฯ ไม่เกิน 200 บาท


อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการนั้น ทางป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราพื้นที่ทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขายของในบริเวณหาดฟรีด้อม ซึ่งจะทำให้มีขยะเกิดขึ้น ทำให้หาดสกปรก และเก็บค่าเข้าหาดฟรีด้อมกับนักท่องเที่ยวกรณีที่เดินผ่านที่ดินที่เป็นป่าไม้ รวมทั้งจะมีการนำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอปรับปรุงทางสำรองในการเข้าถึงหาดฟรีดอมที่ผ่านที่ของกรมป่าไม้ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงขยะออกจากหาดฟรีด้อม กรณีที่นักท่องเที่ยวนำอาหารเข้ามา รวมทั้งจะมีการทำป้ายแจ้งให้นักท่องเที่ยวนำขยะออกไปจากหาดด้วย เพื่อให้หาดสวยงาม

โดยที่ประชุมเห็นด้วยที่จะดำเนินการโครงการป่านันทนาการที่หาดฟรีด้อม เพราะมองว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลกะรน และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการของทางป่าไม้


สำหรับหาดฟรีด้อม (Freedom Beach) เดิมเรียกว่า “หาดไม้ง้าว” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม้งาม” เป็นหาดเล็กๆ ที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด อยู่ในหุบเขาระหว่างหาดป่าตองและหาดกะรน มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าใส สวยงาม มีธารน้ำเล็กๆ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางไปหาดฟรีดอมนั้นต้องผ่านเนินเขาลงไปลึกพอสมควร ซึ่งมีความยากลำบากเล็กน้อย แถมยังมีหาดทรายสีขาวละเอียดให้ได้ไปนอนอาบแดด

การเดินทางไปหาดฟรีด้อมมี 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมุ่งหน้าจากป่าตอง ขับรถไปทางบริเวณหาดไตรตรัง เมื่อเห็นป้ายโรงแรม Avista Hideaway ให้เลี้ยวช้ายตรงไป ขับไปอีกสักพักจะถึงที่จอดรถหาดฟรีดอม เดินทางอีกประมาณ 1,000 เมตร ซึ่งจะมีความลาดชันจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนการเดินทางโดยทางเรือนั้น จะต้องไปขึ้นเรือรับจ้างที่หาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต


กำลังโหลดความคิดเห็น