xs
xsm
sm
md
lg

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นก่อนพูดคุยในเดือน ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีระดมความคิดหารือก่อนพูดคุยสันติสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (25 ม.ค.) ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือแนวทางสร้างสันติสุข พร้อมแถลงความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนแนวโน้มของการพูดคุยสันติสุขในอนาคต

โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาคแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ตลอดจนคณะประสานงานระดับพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม


พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการมาพูดคุยหารือและสรุปถึงความคืบหน้าในการพูดคุย ซึ่งรัฐบาลยังคงมีนโยบายสำคัญคือการพูดคุยด้วยแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นผลให้ภาพความรุนแรงที่แม้ยังคงมีอยู่แต่เหตุการณ์ลดลงตามลำดับ โดยแนวทางการพูดคุยอีกครั้งจะมีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในปัจจุบันมีข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการลงสัตยาบัน และในครั้งต่อไปจะมีการพูดคุยอีกครั้งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับการเปลี่ยนแปลงคณะอำนวยการการพูดคุยสันติสุขของทางมาเลเซียปีนี้ คือ ตันศรี ดาโตะซุลกิฟลี ไซนัล อบิดิน เป็นหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะไม่มีผลกระทบอะไร และน่าจะสามารถบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2566 นี้ การพูดคุยสันติสุขจะมีการจัดทำโรดแมปในการพูดคุยและทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางที่ควรจะเป็น ก่อนแสวงหาทางออกตามโรดแมปต่อไป


แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า ทุกท่านในที่นี้เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ถือเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและภาครัฐเพื่อหารือทางออกลดความรุนแรงในพื้นที่ ด้วยเสียงประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง นำเสนอผ่านเวทีสาธารณะระดับชุมชน เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม รับรู้เข้าใจปฏิเสธความรุนแรง และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ทุกคนต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และสันติสุขกลับคืนมา วันนี้ปัญหาของประชาชน คณะประสานงานระดับพื้นที่ได้นำมาร่วมกันหารือวันนี้แล้ว หลังจากนี้ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพิจารณานำเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วย

สำหรับการดำเนินการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2566 นั้น ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดำเนินงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข รับฟังปัญหา และสร้างความเข้าใจต่อประชาชน จนนำมาสู่การนำประเด็นปัญหาต่างๆ ของประชาชนมาร่วมหารือกับหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นสารัตถะทั้ง 3 ข้อ (การลดความรุนแรง การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ การแสวงหาทางออกทางการเมือง) เพื่อให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น