xs
xsm
sm
md
lg

คืบหน้าคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจนราฯ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 31 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (22 พ.ย.) จากเหตุคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจ จ.นราธิวาส พบเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม 31 คน และผู้เสียชีวิต 1 คน ดังนี้

1.ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรจราจร สว.จร.สภ.เมืองนราธิวาส (เสียชีวิต)

2.นางวนิดา ธนะพันธ์ (บาดเจ็บเล็กน้อย)
3.ด.ช.ธเนศวร ธนะพันธ์ (บาดเจ็บเล็กน้อย)
4.น.ส.เจริญตา บุญส่ง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
5.ส.ต.อ.อาริส หะยี (บาดเจ็บปานกลาง)
6.จ.ส.ต.วราวุฒิ ดำรัตน์ (บาดเจ็บเล็กน้อย)
7.นายแวอัมรี เจ๊ะหมิ (บาดเจ็บปานกลาง)
8.ส.ต.ปฐวี ปั่นแก้ว (บาดเจ็บเล็กน้อย)
9.น.ส.พรทิตา คงบุญทอง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
10.น.ส.อัญนิการ์ วงศ์ไซยา (บาดเจ็บเล็กน้อย)
11.ส.ต.อ.ณัฐพล จันทร์ชื่น (บาดเจ็บเล็กน้อย)
12.น.ส.อุไรวรรณ สุวรรณพวง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
13.น.ส.ภิญญาพัฒน์ ก้อสตาร์ (บาดเจ็บปานกลาง)
14.ด.ต.รัตชัย สุขนันท์ (บาดเจ็บสาหัส)
15.นางมาลัยรัตน์ สาระพิชยาภรณ์ (บาดเจ็บสาหัส)
16.นายฮันชรัน มะยูโซ๊ะ (บาดเจ็บปานกลาง)
17.ด.ต.วีรศักดิ์ สาระพิชยาภรณ์ (บาดเจ็บปานกลาง)
18.นายพงศ์เทพ สารบุตร (บาดเจ็บเล็กน้อย)
19.น.ส.นินาตาซาไอนา สะแลแม (บาดเจ็บเล็กน้อย)
20.ด.ญ.ภัสมาริน ดือราสอ (บาดเจ็บเล็กน้อย)
21.ด.ต.นิกร แก้วสุกใส (บาดเจ็บเล็กน้อย)
22.ส.ต.ท.อิริยะ อูแล (บาดเจ็บเล็กน้อย)
23.นางมะลยานี สุหลง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
24.ด.ช.ธนกฤต์ อูแล (บาคเจ็บเล็กน้อย)
25.จ.ส.ต.ไพจิตต์ สุวรรณมณี (บาดเจ็บเล็กน้อย)
26.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณพงศ์ (บาดเจ็บเล็กน้อย)
27.ด.ต.(ญ)จินตนา เทพทอง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
28.ส.ต.อ.อภิชาติ คงบุญทอง (บาดเจ็บเล็กน้อย)
29.นายศิวกร เพ็งรัตน์ (บาดเจ็บปานกลาง)
30.นางอุบล จันทวาส (บาดเจ็บเล็กน้อย)
31.ส.ต.ต.ภคนันท์ ศรีอ่อน (บาดเจ็บเล็กน้อย)
32.ส.ต.ต.ซากีรีน หวันดู (บาดเจ็บเล็กน้อย)


กำลังโหลดความคิดเห็น