xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ศอ.บต. รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านชุมชนเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังประสบปัญหาช่วงหน้ามรสุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านบนเกาะเล็กๆ ที่เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ใต้สุดแดนสยาม มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 100 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 600 คน เพื่อเตรียมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
  
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่หลากหลายเฉพาะตัว ทั้งด้านสังคมพหุวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยคือ วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์สำคัญด้วย อีกทั้งอำเภอตากใบยังมีสะพานคอย 100 ปี ที่เมื่อข้ามมาแล้วจะพบชุมชนบนเกาะที่เรียกว่าบ้านเกาะยาว เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่ปักอยู่ตรงกลางของเกาะซึ่งสื่อให้เห็นถึงว่าที่นี่คือพื้นที่สุดท้ายของผืนแผ่นดินไทยที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากในช่วงต้นฤดูหนาวของวันขึ้นปีใหม่แกนโลกจะเอียงไปทางขวามากที่สุดในรอบปี จนทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์แสงแรกของพระอาทิตย์ที่ขึ้นที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีผืนทรายผืนสุดท้ายซึ่งเป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วย

ห่างออกไปอีก 2 กิโลเมตร นั่นคือปากอ่าวตากใบ ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของปลากุเลาที่ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นปลากุเลาเค็ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยสิ่งที่ทำให้ปลากุเลาที่นี่มีรสชาติดี มีเนื้อและรสสัมผัสแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากปลากุเลาที่นี่มีแพลงก์ตอนเป็นอาหารหลัก เมื่อถูกนำมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงสามารถสร้างมูลค่า และกลายเป็นราชาแห่งปลาเค็มที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในขณะนี้ นอกจากที่กล่าวมา พื้นที่แห่งนี้ยังมีหอยแครงที่มีรสชาติที่ดีที่สุดอีก 1 แห่งของประเทศไทย 
 
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทางธรรมชาติของอำเภอตตากใบ ถือเป็นความความโดดเด่นที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างจุดขายในการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม และตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านด้วย 

ขณะที่ผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะยาว ได้มีการสะท้อนถึงความเดือดร้อนและสภาพปัญหาภายในชุมชน ทั้งในเรื่องของเส้นทางคมนาคม การเข้าออกของถนนระหว่างฝั่งหาดเสด็จ ที่จะเข้ามาชุมชนเกาะยาว ซึ่งมีปัญหามาอย่างยาวนานเนื่องจากถนนมีสภาพทรุดโทรม ทำให้การเดินทางเข้าไปในชุมชนมีความยากลำบากและไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเกาะยาว การช่วยเหลือประชาชนที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านและประสบปัญหาในช่วงฤดูมรสุมทำให้ไม่สามารถออกทะเลไปหาปลาได้ขาดอาชีพ ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เชื่อว่าการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่จะดีขึ้นต่อไป 


กำลังโหลดความคิดเห็น