xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาค 4 ถกประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พล.ท.อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข โดยการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วน โดยมีผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานประสานงานระดับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตลอดจนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น