xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ร่วมกับสมาคมฯ และมูลนิธิฯ จัดโครงการ “มอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาท่องเที่ยว และบำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี ในโครงการ “มอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง” โดยมีการมอบสิ่งของ สื่อการสอน ทุนการศึกษา เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิเศษ กศน.อ.เบตง ทุนกำลังใจให้แก่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ครู กศน.ที่สอนนักศึกษาพิเศษ และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา


กำลังโหลดความคิดเห็น