xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรสตูลติดตามการระบาดศัตรูพืชในแปลงทุเรียน พบปัญหาต้นทุเรียนโทรม พร้อมแนะทางแก้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน ติดตามแปลงทุเรียนของกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งพบปัญหาต้นทุเรียนโทรม และพบอาการใบติดในแปลงทุเรียน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ค่า pH ดินในแปลงอยู่ในระดับ 5.5-6.5 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่สาเหตุที่พบอาการต้นโทรม เนื่องจากหลังเก็บเกี่ยวทุเรียนแล้วไม่ได้บำรุงรักษาต้นอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำเกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 ต้นละประมาณ 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี อาจแบ่งใส่ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์ และใช้สารกำจัดเชื้อราฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค นำใบที่เป็นโรคและเผาทำลาย การตัดแต่งใบให้โปร่งเพื่อลดความชื้น ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและรำละเอียด หว่านรอบทรงพุ่มประมาณ 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามอาการผิดปกติของแปลงทุเรียน หมู่ 7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล พบอาการผิดปกติของใบทุเรียนที่เกิดจากแมลงจำพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่นฝอยเข้าทำลาย เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรใช้สารปิโตรเลียมออยล์เพื่อฉีดพ่นกำจัด พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชกำลังโหลดความคิดเห็น