xs
xsm
sm
md
lg

ทม.สตูลลงพื้นที่บ่อขยะ เตรียมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกเทศมนตรี นายธนวัฒน์ หอพิสุทธิสาร รองนายกเทศมนตรี นายเฉลย เอ้งฉ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ เหมรา ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล พบปะพูดคุยแนะนำท่าน ผอ.กองสาธารณสุข ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลได้รู้จัก และจะมีการปรับปรุงพัฒนาแผงพ่อค้าแม่ค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ โดยเน้นในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหาร

พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่บ่อขยะ บ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล เพื่อติดตามระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบที่ถูกสุขลักษณะ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจะมีการกั้นคันดินบ่อขยะให้สูงขึ้นเพื่อรองรับขยะให้ได้มากขึ้น เพราะในทุกวันนี้บ่อขยะรับปริมาณขยะ จำนวน 40 ตันต่อวัน จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่งที่ไปใช้บริการ คาดว่าในอนาคตคงมีขยะเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับขยะอย่างต่อเนื่องกำลังโหลดความคิดเห็น