xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.พบปะให้กำลังใจผู้พิการทางสายตา 3 จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานและพบปะให้กำลังใจเครือข่ายผู้พิการทางสายตาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนตาบอด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มพลังการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตามที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น