xs
xsm
sm
md
lg

ลงดาบแล้ว! จังหวัดสั่งปิด 30 วัน "โสด" ผับดังย่านสะพานหิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ลงดาบแล้ว ! จังหวัดภูเก็ตสั่งปิด 30 วัน "โสด" ผับดังย่านสะพานหิน หลังเกิดเหตุยิงกันที่ลานจอดรถ มีผู้เสียชีวิต 1 คน

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุยิงกันบริเวณลานจอดรถหน้าผับ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ส่วนคนที่ก่อเหตุได้มอบตัวต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วโดยเป็นการ์ดที่ผับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุในส่วนของทางจังหวัดได้สั่งการให้ทางอำเภอเมืองภูเก็ต ได้มีหนังสือรายงานกับทางจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีพิจารณาทางปกครอง โดยได้ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อโสด เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างใดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา


ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (5 ส.ค.) นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และหลังจากสอบสวนแล้วเสร็จทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 5400/2565 เรื่อง สั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานบริการโสด "SOD" เป็นเวลา 30 วัน

นายอานุภาพ กล่าวต่อไปว่า ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลจากการตรวจสอบพบว่า ร้านโสด ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานบริการยังเปิดให้บริการอยู่ในขณะเกิดเหตุโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้ดำเนินคดี โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้จัดการสถานประกอบการ (ร้านโสด) ว่า กระทำผิดอาญาฐานจัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และ จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

และตามที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการโสด "SOD" ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดกฎหมาย โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ได้มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสที่จะได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่กรณีได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตนตามที่ให้โอกาสสรุปได้ว่า “โดยผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการโสด "SOD" ชี้แจ้งว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการโสด "SOD" ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 445/1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ระหว่างที่สถานบริการกำลังจะปิด เนื่องจากในเวลาดังกล่าวมีฝนตก ลูกค้าติดฝนอยู่จำนวนหนึ่ง ทางร้านได้มีการเก็บกวาดเคลียร์ข้าวของ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 04.00 น. พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของร้านได้ยินเสียงลูกค้าทะเลาะวิวาทกันบริเวณลานจอดรถ จึงได้เข้าไปดูและเข้าไปห้ามปรามจนนำไปสู่ใช้อาวุธปืน เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย

โดยผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของร้าน ได้พกพาอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนยิง ซึ่งเหตุเนื่องจากการทำงานและเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกัน ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 16(6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย”


โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าแม้จะเป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่สามารถจะพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการหรือในที่สาธารณะได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตสถานบริการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดถือได้ว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อโสด "SOD" ฝ่าฝืนตามมาตรา 16(6) กรณีการเปิดให้บริการของสถานบริการจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เห็นว่าสถานบริการโสดเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ตามมาตรา 3(4) กำหนดระยะเวลาเปิดปิดตามกฎกระทรวง ระหว่างเวลา 18.00-01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอีกประการหนึ่ง ถือได้ว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีการกระทำผิดกฎหมายและมีพฤติการณ์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเปิดโอกาสทราบได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไม่มีน้ำหนักหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถรับฟังได้

จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ข้อ 3(3) และตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 7/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551 ตามข้อ 16 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโสด "SOD" ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 445/1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดขอให้สถานบริการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฏหมายโดยเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนทางจังหวัดจะมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

นายอานุภาพ กล่าวปิดท้ายว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดไม่ได้เพิกเฉย และดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น