xs
xsm
sm
md
lg

มนร.ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบลใน จ.นราธิวาส ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามที่รัฐบาลได้มีแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับจังหวัดนราธิวาส โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้บูรณาการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 59 ตำบล ครอบคลุม 13 อำเภอในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริหาร ให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน เช่น การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตในการลงทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยได้มีการจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 560 อัตรา ร่วมบูรณาการและดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG อีกด้วย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กำลังโหลดความคิดเห็น