xs
xsm
sm
md
lg

“YRU ครัวฮาลาล” โชว์เมนูชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU มุ่งคิดค้นเมนูเชิงสร้างสรรค์ เน้นวัตถุดิบท้องถิ่น-สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - “YRU ครัวฮาลาล” ม.ราชภัฏยะลา โชว์เมนูชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU มุ่งคิดค้นเมนูเชิงสร้างสรรค์ เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นและสากล หวังอนุรักษ์อาหารอัตลักษณ์ 7 หัวเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า “YRU ครัวฮาลาล” มีเมนูอาหารฮาลาลมากมาย ทั้งอาหารไทย อาหารอัตลักษณ์ และอาหารว่างในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค หรือลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ ปัจจุบันมีอาหารไทย และอาหารอัตลักษณ์มากกว่า 50 เมนู ในรูปแบบอาหารคาว ซึ่งเป็นอาหารแบบชุดสำรับ หรืออาหารจานเดียว และอาหารว่างมีมากกว่า 20 ชนิด ในรูปแบบอาหารหวาน หรือเบเกอรี นอกจากนี้ มีรูปแบบในการนำเสนออาหารแบบผสมผสานวัฒนธรรมอาหารมลายู อาหารไทย และอาหารจีน ในแบบอาหารฟิวชัน (Fusion Food) หรืออาหารสมัยใหม่ (Modern food) และตกแต่งจานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค


สำหรับเมนูที่ขอนำเสนอ คือ ชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU ซึ่งประกอบด้วย อาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) คือ “ม้าฮ้อ” โดยจะเสิร์ฟ 3 แบบอยู่ในจานเดียวกัน คำแรกที่ได้ทานจะเป็นม้าฮ้อแบบดั้งเดิมที่วางบนสับปะรด คำที่ 2 เรียกว่า “มังกรคาบแก้ว” วางบนส้มโชกุนจาก อ.เบตง จ.ยะลา ที่ตกเกรดและมีรสเปรี้ยว คำที่ 3 เรียกว่า “ทับทิมชายแดน” วางบนส้มโอปูโกของ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผลไม้ GI (เป็นสินค้าคุณภาพเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ของ อ.ยะรัง จากนั้นตามด้วยเมนูหลัก (Main Course) คือ “โสร่งห่มเส้นกุ้งซอสมะขาม” เป็นเมนูอาหารที่ผสมผสานระหว่างผัดไทยกับหมี่กรอบ รูปร่างหน้าตาของอาหารนำไข่มาทำเป็นโสร่ง ห่อโสร่งด้วยผัดไทยที่ผัดด้วยซอสสูตรเฉพาะของครัวฮาลาล และตกแต่งจานอาหารด้วยเส้นหมี่กรอบ ต้องทานควบคู่กับเส้นหมี่กรอบจะทำให้ได้รับรสอร่อย เนื้อสัมผัสมีทั้งความนุ่ม และความกรอบในเวลาเดียวกัน

ปิดท้ายจะเสิร์ฟตามด้วยอาหารหวาน คือ “กล้วยไข่เชื่อมน้ำตาลโตนดข้าวพอง” เป็นขนมหวานโดยนำกล้วยไข่มาเชื่อม โรยหน้าด้วยกะทิ และน้ำตาลโตนด ซึ่งน้ำตาลโตนดที่โรยหน้าเพิ่มความหอมหวานทำมาจากเกล็ดน้ำตาลโตนดเหลวจากกลุ่มในพื้นที่ ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี แต่งหน้าด้วยข้าวพองทำจากข้าวกล้องพันธุ์เลือดปลาไหลของกลุ่ม ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อทานเข้าไปรู้สึกความหอมหวานของน้ำตาลโตนด ตัดความเลี่ยนหรือความหวานกับข้าวพองซึ่งมีความกรอบ ทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น


อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า พันธกิจของ “YRU ครัวฮาลาล” คือเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา ในหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล และหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้การจัดการการผลิตอาหารฮาลาล และการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล รวมถึงเป็นแหล่งให้บริการและจำหน่ายอาหารให้ผู้สนใจ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และอนุรักษ์เมนูอาหารอัตลักษณ์หรือเมนูอาหารมลายูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดค้นเมนูอาหารต่างๆ ด้วยการนำวัตถุดิบในพื้นที่ผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ รวมถึงบริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดเมนูอาหารต่างๆ และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่

จุดเด่นของหลักสูตร คือ นักออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ตามความต้องการที่หลากหลาย โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสากล (Food creator) อัตลักษณ์ : ผู้ประกอบอาหารฮาลาลที่รังสรรค์อาหารไทย อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นเชฟอาหารไทยฮาลาล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยพันธกิจของหลักสูตรนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังเน้นการวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารอัตลักษณ์ 7 หัวเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริการวิชาการต่างๆ ควบคู่ไปกับ “YRU ครัวฮาลาล”

ในอนาคตวางแผนเป็นแหล่งทดลองปฏิบัติเสมือนจริงในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลแบบครบวงจร พัฒนาและอนุรักษ์อาหารฮาลาล ทั้งอาหารไทย อาหารสากล และอาหารอัตลักษณ์ที่กำลังจะสูญหายไป และนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานการผลิต ทั้งในด้านฮาลาล ความสะอาด ความปลอดภัย และคงคุณค่าทางโภชนาการของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลต่างๆ หรือใครที่สนใจข้อมูล หรือจะสั่งอาหารได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร.09-7005-0466 หรือ http://science.yru.ac.th/halalculinary/


กำลังโหลดความคิดเห็น