xs
xsm
sm
md
lg

เด็กนักเรียนภูเก็ตติดโควิด-19 แล้ว 11 โรงเรียนหลังเปิดเทอม สั่งสุ่มตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทุก 2 สัปดาห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ติดเชื้อโควิด-19 ภูเก็ตขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกวันละ 50-60 คน หลังเปิดเทอม พบเด็กนักเรียนในภูเก็ต 11 โรงเรียนติดเชื้อแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้โรงเรียนสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ร้อยละ 10 ทุก 2 สัปดาห์

วันนี้ (13 พ.ย.) แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 61/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ว่า


สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ตอยู่ในภาวะคงที่ อยู่ที่วันละ 50-60 คน โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 61 ราย และจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีก 1 ราย แม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะลดลงต่ำกว่าวันละ 50 คน ทั้งการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ การเดินทางเข้ามาทำงานจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง รวมไปถึงการเปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นมา

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนในขณะนี้ พบว่า มีการติดเชื้อของนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอ 11 โรงเรียน ประมาณ 50 กว่าคน และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหนึ่ง โดยในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นได้มีการกักตัวในสถานที่จัดไว้ทั้งหมดแล้ว และการติดเชื้อในโรงเรียนนั้นเป็นการติดเชื้อภายในห้องเรียนเท่านั้น ห้องเรียนละ1-2 คน ได้มีการปิดห้องเรียนและกักตัวเด็กนักเรียนแล้ว ยังไม่เป็นการระบาดแต่อย่างใด และจากข้อมูลเป็นการติดมาจากคนในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติให้ทางโรงเรียนทำการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเด็กนักเรียนร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกๆ 2 สัปดาห์


กำลังโหลดความคิดเห็น