xs
xsm
sm
md
lg

ทัพเรือภาค 3 เปิดเวทีเสวนารับฟังปัญหาทำประมงผิดกฎหมายชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระบี่ - ทัพเรือภาค 3 เปิดเวทีเสวนากับชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน รับฟังและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

นาวาเอกเชษฐา คุ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกสุรวุฒิ สุมงคล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายยุทธศักดิ์ สายเส็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล เปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ ทัพเรือภาคที่ 3 และชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันร่วมจัดการปัญหาความมั่นคงในทะเลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วม เพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งตำบลหนองทะเล มีพื้นที่ติดทะเล 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง และหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ณ บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่


โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้ ทางกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของชาวบ้าน เช่น ปัญหาการทำประมงพื้นบ้านบริเวณใกล้ชายฝั่งพระตำหนักที่ประทับ ซึ่งทางกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 ให้ชาวบ้านที่เข้าทำการประมงเข้าไปลงชื่อเพื่อสะดวกในการตรวจสอบดูแลความปลอดภัย และการป้องกันปราบปรามการทำประมงพาณิชย์ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตหน้าน้ำ 3,000 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย ทางกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเข้าทำการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


นาวาเอกเชษฐา คุ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากผู้นำชุมชน เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด ที่กองทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบดูแลอยู่ ให้ชาวบ้านมีทัศนคติกับทัพเรือภาคที่ 3 ในทางที่ดีและเข้าใจตรงกัน ซึ่งปัญหาที่ได้รับเสนอจากผู้นำในท้องถิ่นในวันนี้จะนำไปพิจารณาและแก้ไขให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น