xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้วลานกีฬาแนวใหม่ “SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence” พบกับกิจกรรมดีๆ เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดลานกีฬาแนวใหม่ SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence เพื่อเพิ่มที่สถานที่ ส่งเสริมให้คนมาการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย มากขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมแน่นจนถึงวันที่ 7 ต.ค.


วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ลานกีฬา SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดลาน SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence ซึ่งเป็นลานกีฬาแห่งแรกในภูเก็ตที่รวมหลายชนิดกีฬาไว้ด้วยกัน โดยมี นายวาริน ขาวทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งขังหวัดภูเก็ต นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักกีฬาคนพิการ นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วม


สำหรับลานกีฬา SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence แห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ "ศักยภาพการกีฬา" ซึ่งมีแผนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนั้น


เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายดังกล่าว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเหมาะสม


การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จึงมีแนวคิดในการจัดลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และควรตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือสถานที่ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย


จึงเป็นที่มาของการจัดลานกีฬาแนวใหม่ SAT (เอส เอ ที)PHUKET New Normal for Sports Excellence แห่งนี้ ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดกิจกรรมลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาชนทุกคนจะได้มีพื้นที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดี


นอกจากนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ลานกีฬาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ช่วยเสริมสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย นอกจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่บ้านหรือที่พักอาศัย สนับสนุนและสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพกายจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยไข้ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาโครงการ Phuket Sandbox ได้มาออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ซึ่งมีจัดเตรียมไว้ให้มากมายหลายประเภทที่ลานกีฬาแนวใหม่แห่งนี้ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...