xs
xsm
sm
md
lg

ดีเอสไอลงสืบสวนกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ จ.สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงสืบสวนกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท่าเรือเอกชนในพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันนี้ (15 ก.ย.) พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแล และนายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้มอบหมายให้ นายพิเชฐ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ทำการสืบสวนกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท่าเรือเอกชนในพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามเลขสืบสวนที่ 85/2564

นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมร่วมระหว่างสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน ได้รับข้อมูลทางการข่าวว่าในพื้นที่ จ.สงขลา มีการส่งออกแร่หินไปต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลงพื้นที่ทำการพิสูจน์ทราบขั้นตอนการส่งออก ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสงขลา เทศบาลตำบลนาทับ สถานีตำรวจภูธรควรมีด ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด บริษัท เมืองแร่ลิวงศ์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์วัน (อินเตอร์เทรด) ประเทศไทย จำกัด


โดยได้ตรวจสอบขั้นตอนตั้งแต่รถบรรทุกแร่เข้ามาในบริเวณท่าเรือเอ็กวัน จนกระทั่งส่งแร่ออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา โดยได้ตั้งประเด็นในการสืบสวนใน 2 กรณี คือ 1.การส่งออกแร่หินดังกล่าวได้ดำเนินการโดยถูกต้อง และชำระค่าภาคหลวงครบถ้วนหรือไม่ 2.การทำเหมืองของผู้ประกอบการส่งออกดังกล่าว ได้ทำเหมืองนอกเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

อนึ่ง การส่งออกแร่หินไปยังต่างประเทศดังกล่าว แม้จะได้เงินจากค่าภาคหลวง แต่คิดคำนวณเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก เมื่อต้องเทียบกับการต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาให้ต่างประเทศ แทนที่จะใช้เพื่อความต้องการพัฒนาภายในประเทศ ซึ่งยังคงขาดแคลนอยู่

นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าวอาจเป็นคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

ทั้งนี้ พนักงานสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าจะพิจารณาสั่งการให้รับเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต่อไปหรือไม่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...