xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหนุนสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขา บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขา บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า เข้าฝั่ง หวังเดินเครื่องท่าเรือยอชต์ และท่าเรือน้ำลึก ภาครัฐอนุมัติงบประมาณ 16 ล้านบาท ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าต่างๆ ในการลงทุน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ภาครัฐ และเอกชน เข้ารับฟังรายละเอียดศึกษาผลกระทบการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง และ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยกรมทางหลวงชนบท เสนอรัฐบาลเพื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว และตำบลที่เป็นเกาะแก่งในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งภาครัฐอนุมัติงบประมาณ 16 ล้านบาท ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และด้านต่างๆ


เบื้องต้น มีการประมาณการโครงการก่อสร้างดังกล่าวไว้จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่รับทราบความเป็นไปได้ในการลงทุนครั้งนี้เพื่อเตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือยอชต์ และท่าเทียบเรือน้ำลึก ซึ่งในอดีต เกาะคอเขา เป็นเมืองหัวท่าสำคัญที่มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เบื้องต้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เห็นด้วยในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบ้านน้ำเค็ม และเกาะคอเขา


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แม้ว่าโครงการดังกล่าวทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง แต่หากดำเนินการสำเร็จ สะพานเชื่อมระหว่างเกาะคอเขา จะเป็นสะพานสำคัญ สามารถเป็นสถานที่ หรือเมืองท่าเทียบเรือที่สำคัญของฝั่งอันดามัน และเป็นเมืองท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้จำนวนมาก ทั้งเรือพาณิชย์ เรือเดินน้ำลึก ชนิดต่างๆ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างตำบลเกาะคอเขา และตำบลบางม่วง ให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นต้องข้ามเกาะเดินทางด้วยความลำบาก


กำลังโหลดความคิดเห็น