xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐเอกชนขอคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวช่วยขจัดอุปสรรคให้ Phuket Sandbox เดินต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภาครัฐเอกชนภูเก็ต เสนอคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา ขอลดเงื่อนไขการการเดินทางเข้าภูเก็ต รวมทั้งจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว 5,000 ล้าน วัคซีนเข็ม 3 อีกกว่า 4 แสนโดส


วันนี้ (30 ส.ค.) คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Webex เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ “Phuket Sandbox” และหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เป็นประธาน ขณะที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต


ทั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า นับตั้งแต่เปิดโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 25,866 คน ในจำนวนดังกล่าวพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 คน ส่วนใหญ่พบในการตรวจสวอบครั้งแรก โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามามากที่สุด ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา UK อิสราเอส เยอรมนี และฝรั่งเศส จุดหมายปลายทางหลังพักที่ภูเก็ต ครบ 14 วัน เดินทางต่อประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 30,000 ห้อง จาก 370 โรงแรม มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 8.64% หรือ ประมาณ 11 คืน 


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้มีการนำเสนอแผนที่จะเดินหน้าโครงการ “Phuket Sadbox” ต่อจากนี้ โดยได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพราะต่างมองว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถือเป็นความหวังของผู้ประกอบการและคนภูเก็ต โดยที่ผ่านมาเราได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 เข็ม จำนวน 92% ของประชากร 400,000 กว่าคน และขีด 2 เข็มไปแล้วกว่า 77% ของประชากร 350,000 คน และพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการกว่า 85%


ภาพรวมที่ขอให้กรรมาธิการฯ ช่วยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าต่อโครงการ เช่น เงื่อนไขการจัดทำเอกสารเพื่อเดินทางเข้ามา การลดจำนวนครั้งของการสวอบ การเปิดให้มีเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อให้สามารถต่อเครื่องได้สำหรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ การปรับหลักเกณฑ์สีความเสี่ยงของพื้นที่ ขอให้เร่งปรับปรุงระเบียบการขออนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และการเปิดเส้นทางวันเดย์ทริป การขอให้สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยว จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของภูเก็ต และกว่า 80% ยังปิดตัวอยู่ เป็นต้น และประเด็นปัญหาเรื่องของการเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ด้วย


ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือว่ามีความสำคัญในการเป็นต้นแบบของการนำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอมานั้นจะได้นำไปแจ้งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น