xs
xsm
sm
md
lg

‘ม.ทักษิณ’ วิทยาเขตพัทลุงเปิด รพ.สนามรอบ 2 หลังยังมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนามรอบที่ 2 หลังจากมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.พัทลุง

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะกรรมการและคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ “หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.พัทลุง” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาพรวมของประเทศ และใน จ.พัทลุง ที่พบคลัสเตอร์การระบาดเพิ่มเติม ทำให้โรงพยาบาลหลักไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ประกอบกับนโยบายในการคัดกรอง และจำแนกผู้ป่วยออกเป็นระดับต่างๆ รวมถึงนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ประสานให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด สนับสนุนการการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค โดยให้ประสานงานหน่วยงานภาคีในจังหวัดนั้น

ที่สำคัญมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ที่ตระหนักในความจำเป็น และบทบาททางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชน การเผยแพร่ต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การผลิตเจล สเปรย์ โลชั่นแอลกอฮอล์สมุนไพร การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ และการรับวัคซีนผ่านนวัตกรชุมชน การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รอบแรกระหว่างวันที่ 21 เมษายนถึง 27 พฤษภาคม 2564

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถานการณ์และความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จึงเห็นชอบร่วมกันในการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 300 เตียง ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจลุกลามขยายตัวมากขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณจะร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานในพื้นที่ในระดับจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น ในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันตนเอง การปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) การจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน/หมู่บ้าน (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่รอการส่งต่อยังโรงพยาบาล การสกัดกั้นการระบาดลุกลามของเชื้อโรคในระดับครัวเรือน/ชุมชน/หมู่บ้าน อันเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ การบรรเทาการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณจะร่วมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อป้องกันรักษาอาการเบื้องต้นของโควิด-19 เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ซึ่งทางสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จะร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านใน จ.พัทลุง ดำเนินการจัดทำสมุนไพรต้านโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาถูกเร็วๆ นี้

พญ.อภิญญา เพชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองผู้อำนวยการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ด้าน พญ.อภิญญา เพชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองผู้อำนวยการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดใน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 เพิ่มขึ้น 145 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,016 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 6 ราย ด้วยจำนวนตัวเลขที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานผลิตเนื้อไก่ ในพื้นที่ จ.พัทลุง ที่กระจายในทุกอำเภอของจังหวัด ขณะนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกหลายรายอยู่ขั้นตอนการกักตัวตามนโยบาย

“จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันกรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลทุกอำเภอของ จ.พัทลุง มีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอำเภอรวม 439 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง 110 ราย โรงพยาบาลกงหรา 83 ราย โรงพยาบาลเขาชัยสน 48 ราย โรงพยาบาลตะโหมด 29 ราย โรงพยาบาลควนขนุน 28 ราย โรงพยาบาลบางแก้ว 22 ราย โรงพยาบาลป่าบอน 16 ราย โรงพยาบาลปากพะยูน 12 ราย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 11 ราย โรงพยาบาลศรีบรรพต 8 ราย และโรงพยาบาลป่าพะยอม 1 ราย ตอนนี้มีผู้ป่วยที่รับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว จำนวน 69 ราย หายกลับบ้านแล้ว 15 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 71 ราย หญิง 43 ราย ชาย 28 ราย ส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง”

การฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน จ.พัทลุง ได้ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งหมด 297,474 ราย คิดเป็น 70% ของประชากรใน จ.พัทลุง โดยแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้ว 3,432 ราย อสม. 7,700 ราย ผู้สูงอายุ 97,921 ราย กลุ่มโรคเรื้อรัง 38,985 ราย ประชาชนอายุ 18-60 ปีขึ้นไป 121,475 ราย ประชาชนอายุ 12-18 ปี 27,475 ราย บุคลากรด่านหน้า 396 ราย ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และประชาชนอายุ 18-60 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว จำนวน 41,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.82 เข็มที่ 2 จำนวน 14,077 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.73 มีผู้จองวัคซีน จำนวน 135,417 ราย

อนึ่ง ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมในโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำ ผลไม้ เครื่องดื่ม ได้ที่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” หรือทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-6389-8943
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...