xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันนี้ (21 ก.ค.) ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 สนองตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา

โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้มีการขออนุมัติจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสงขลา โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในงานมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรา D M H T T อย่างเคร่งครัด


สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมอุปสมบทจำพรรษาได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทดแทนพระคุณบุพการี สืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2564 ได้มีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 67 ราย ซึ่งจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 5 แห่ง เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ วัดนาทวี วัดวังใน พระอารามหลวง วัดนาหว้า วัดปลักชะเมา และวัดวังโต้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้วจะนิมนต์ไปจำพรรษา โดยจะไปแยกไปจำพรรษาอยู่ในวัดของ 4 อำเภอใน จ.สงขลา เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...