xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Phuket Sandbox ใช้เทคโนโลยีติดตามตัวนักท่องเที่ยว หลังเปิดเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามนักท่องเที่ยว ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด หลังเปิดเมือง 1 ก.ค.นี้

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox หรือ "EOC Phuket sandbox" เป็นศูนย์ Command Center ยกระดับการสื่อสาร เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการติดตามนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในภูเก็ต เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแผน Phuket Sandbox ที่จะเปิดเมืองในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าหลังจากเปิดเมืองจะมีคนเข้ามาภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ตามที่ ททท.ได้ประมาณการไว้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา 129,000 คน และคนไทย 500,000 คน ในช่วงไตรมาส 3 เมื่อมีคนเข้ามาจำนวนมาก อาจจะมีเชื้อโควิดติดเข้ามาด้วย จำเป็นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องวางแผนในการสกัดไม่ให้มีเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่ให้ได้ เพราะหากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ขึ้นมาอาจจะนำไปสู่การปิดเกาะอีกครั้ง หากไม่สามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้

ดังนั้น ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดไม่ให้เชื้อโควิดทั้งจากคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมคนที่เข้ามาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox ขึ้นมา ในการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกของคนไทยและชาวต่างชาติ

โดยจะมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลของนักท่องเที่ยวและระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว กับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา และท่าเรืออ่าวปอ) ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม SHA Plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ SHA Plus ศรชล.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ รวมไปถึงหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค.มท.


ศูนย์ดังกล่าวจะตั้งที่ศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ Command Center ในการขับเคลื่อนภารกิจ รองรับ Phuket Sandbox ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ตโดยจะเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบติดตามตัวหมอชนะที่ใช้ในการติดตามตัวนักท่องเที่ยวนั้น จะส่งสัญญาณโลเคชั่นที่นักท่องเที่ยวอยู่ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงมายังศูนย์ฯ ทำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตอยู่ ณ จุดใด และ หากนักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ภูเก็ตระบบดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนมายังศูนย์ฯเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันทางจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับด่านตรวจทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ ที่ท่าเรือทั้ง 3 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสนามบินภูเก็ต มีการตรวจคัดกรองทั้งคน โรค และสิ่งของ


กำลังโหลดความคิดเห็น