xs
xsm
sm
md
lg

นายอำเภอเบตงมอบห้องน้ำให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลยะรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - นายอำเภอเบตงส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้และมีความพิการ พร้อมมอบโถส้วมตามโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ในพื้นที่ตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

วันนี้ (1 มิ.ย.) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะรม ตำรวจภูธรยะรม ตชด.445 ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้และมีความพิการ โครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ให้แก่ น ส.งั้นมุ้ย แซ่ชั้น บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวของ น.ส.งั้นมุ้ย แซ่ชั้นได้มีชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ซึ่งในการเปลี่ยนโถส้วมของครัวเรือนจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ (ชักโครก) ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุป้องกันการหกล้ม ลื่นห้องน้ำ สะดวกในการใช้ห้องน้ำ นั่งสุข ลุกสบาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

นอกจากนี้ นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...