xs
xsm
sm
md
lg

ลุยรื้อต้นปาล์มเกือบ 6 พันต้น ปลูกรุกพื้นที่ป่าชายเลนที่ชุมพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมพร - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้ารื้อถอนต้นปาล์มเกือบ 6 พันต้น ออกจากพื้นที่ป่าชายเลนทุ่งตะโก หลังถูกบุกรุกปลูกเต็มพื้นที่ 265 ไร่


วันนี้ (25 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดชุมพร นำโดยนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ พร้อมเครื่องมือ และรถแบ็กโฮ เข้ารื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่หมู่ 2 บ้านหนองไม้แก่น ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เนื้อที่ 265 ไร่ เพื่อจะนำพื้นที่ที่ถูกยึดคืนมาฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าจากภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์


นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตรวจยึดจับกุมไว้แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เนื้อที่ 265 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2554 และจะต้องดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ท้องที่หมู่ 4 บ้านหนองไม้แก่น ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก


วันนี้จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน ต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 5,830 ต้น และขุดคูแพรก ปริมาตรดิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความเกรงกลัวแก่ผู้บุกรุก มิให้กล้าเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอีกต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น