xs
xsm
sm
md
lg

ไปต่อ! "Phuket Tourism sandbox" เคลียร์พื้นที่ให้ปลอดโควิด-19 จัดชุดเอกซเรย์หาผู้ป่วย-กักตัว 14 วันคนต่างจังหวัด เร่งฉีดวัคซีน ดึงต่างชาติเข้าหวังสร้างรายได้หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไปต่อ Phuket Tourism sandbox นำร่องเปิดเมืองรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ จังหวัดเตรียมความพร้อม เคลียร์พื้นที่ให้ปลอดจากโควิด-19 ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ตั้งชุดลงพื้นที่เอกซเรย์หาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง สกัดเชื้อจากภายนอก กักตัว 14 วันคนมาจากต่างจังหวัด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ททท.คาดหลังเปิดเมือง ก.ค.-ก.ย.ต่างชาติเข้า 129,000 คน สร้างรายได้กว่าหมื่นล้าน


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผน “Phuket Tourism  Sandbox” ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ว่า วันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ และภาคเอกชนในภูเก็ต ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดเกาะภูเก็ตรับต่างชาตินั้นมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่จะเปิดเมืองได้นั้นหมายความว่า ภูเก็ตจะต้องพร้อม ประเทศไทยก็ต้องพร้อมเพราะยังมีคนในประเทศเดินทางมาภูเก็ต และคนจากทั่วโลกพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย โดยทาง ททท.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 4 แนวทาง ด้วยกัน คือ 1.จังหวัดภูเก็ตจะต้องหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ หากไม่สามารถทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งรองผู้ว่าฯ ลงไปดำเนินการทุกอำเภอ เพื่อกดดันและเอกซเรย์หาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบการรักษาและกักตัวทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายจะให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ตัวเลขจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกลบเล็กน้อยเท่านั้น


2.สกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 จากบุคคลภายนอกจังหวัดนั้น ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศการเข้ามาภูเก็ตฉบับใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อป้องกันบุคคลจากภายนอกนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในภูเก็ต จากที่ขณะนี้ภูเก็ตจะอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเข้า หรือมีใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงเข้าภูเก็ตได้ หากไม่มีต้องตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Antigen Test ที่สนามบินและท่าฉัตรไชย ซึ่งการตรวจหาเชื้อที่สนามบินนั้นตรวจทุกคนโอกาสที่คนจากภายนอกจะนำเชื้อมานั้นมีน้อยมาก แต่ที่ด่านท่าฉัตรไชยตรวจเฉพาะจังหวัดเสี่ยงตามที่ประกาศเท่านั้น ทำให้คนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งไม่ผ่านการตรวจสามารถนำเชื้อเข้ามาแพร่ในภูเก็ตได้ ดังนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ปรับมาตรการในการอนุญาตให้คนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาภูเก็ตใหม่ให้สอดรับกับมาตรการที่ต้องการจะเคลียร์ในภูเก็ตคลีนภายในสิ้นเดือนนี้ โดยกำหนดว่าคนจากต่างจังหวัดทุกคนเมื่อเข้าภูเก็ตจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงแรม หรือที่พักอื่นๆ ซึ่งมาตรการนี้จะใช้บังคับหลังจากนี้อีก 7 วัน ซึ่งการกักตัวนั้นจะมีรายละเอียดกำหนดที่ชัดเจนตามประกาศของจังหวัดในเร็วๆ นี้ ซึ่งทางจังหวัดมั่นใจว่าเมื่อมีประกาศฉบับนี้ออกไปคนจะเข้ามาภูเก็ตน้อยลง

3.การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่คนภูเก็ต โดยขณะนี้คนภูเก็ตได้ฉีดวีคซีน 2 เข็มแล้ว 22% หรือประมาณ 1 แสนกว่าคน และในเดือน พ.ค.นี้จะต้องฉีดให้ได้อีก 1 แสนคน และอีก 2 แสนคนในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้ครบ 70% ซึ่งจากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภูเก็ตสามารถทำได้สูงถึงวันละ 15,000 คน และสามารถเพิ่มได้อีกจาก 5 ศูนย์ เป็น 9 ศูนย์ หากเราได้รับวัคซีนตามแผนที่รัฐบาลสนับสนุน

และ 4.การดูและประชาชนชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือน ไม่มีรายได้เข้ามาเป็นปีแล้ว ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นต่ำกว่าเส้นความยากจน เดือนละ 3,068 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 100 บาท แต่หลายเดือนที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยของคนภูเก็ตต่ำกว่าวันละ 100 บาท ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้ ทางจังหวัดต้องทำอย่างไรก็ได้ให้คนกลุ่มเปาะบางนี้อยู่ได้ ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาท มาแก้ไขปัญหาให้คนมีงานทำและมีรายได้ในการประทังชีวิต และใช้ในการทำให้ภูเก็ตหลังเปิดเมืองแล้ว เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มจุดยืนทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ไม่พึ่งพาแต่การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว มีท่องเที่ยวทางเลือก ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก เกษตรวิถีภูเก็ต 


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยต่อว่า การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจะทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตกระเตื้องขึ้น ส่วนวันที่ 1 ก.ค.นี้ จะเปิดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรือไม่นั้นยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ทั้งหมด แต่มีโอกาส ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องของวัคซีนว่าภูเก็ตจะได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเรื่องอื่นๆ แต่สิ่งที่ภูเก็ตจะต้องเตรียม คือ ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ททท.ได้ประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นหลังการเปิดเมืองรับต่างชาติ ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ภูเก็ตจะมีรายได้จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 11,490 ล้าน ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ประมาณการว่าจะเข้ามาจำนวน 129,000 คน ทั้งจากตลาดระยะใกล้และระยะไกล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...