xs
xsm
sm
md
lg

เบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - “อำเภอเบตง” เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันนี้ (9 เม.ย.) ที่จุดตรวจป้อม ศอร.(กม.2) อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทำให้เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร อำเภอเบตง จึงได้บูรณาการหน่วยกำลังทั้งภาคราชการ และเอกชนในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จุดพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ อำเภอเบตง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอ รวมทั้งคอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...