xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันนี้ (8 เม.ย.) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการจัดประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่างๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดเลย เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ คอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ และประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง พร้อมนำมาตรการ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำมาตรการอื่นๆ ไปใช้ในการดำเนินงาน

โดยมีเป้าหมายการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยจำนวนอุบัติเหตุ 83 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 87 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งนับว่าสถิติค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และการเมาสุรา ซึ่งในปีนี้จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลาแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การมอบหมวกนิรภัยให้แก่เครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง นักศึกษา ชรบ. อส. และ อสม. รวมทั้งการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...