xs
xsm
sm
md
lg

สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลาเป็น “ศูนย์” ผู้ว่าฯ ย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการเคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลาย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ

วันนี้ (1 มี.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในหลายประเด็น เช่น ผลสรุปข้อตกลงการตรวจหาเชื้อพนักงานขับรถขนส่งสินค้าด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ การส่งต่อผู้ป่วย รายงานผลการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จุดตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัด และมาตรการผ่อนคลาย การขออนุญาตเปิดให้บริการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง การขออนุญาตจัดกิจกรรม เป็นต้น


ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้สรุปผลมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยได้มีการหารือร่างคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่อง “การตั้งด่านตรวจ จุดคัดกรองโรค โดยกำหนดให้ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแต่งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ดังนี้ ด่านตรวจทางหลวงพรุพ้อ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ ด่านตรวจบ้านคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ด่านตรวจบ้านควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา และด่านตรวจบ้านมุนี ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย โดยให้ด่านตรวจ และจุดตรวจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระดับพื้นที่ควบคุม พร้อมกับมีการผ่อนคลายบางมาตรการ คือให้สามารถเปิดดำเนินการศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการได้ การจัดประชุมสัมมนา การเปิดสนามแข่งนก สนามซ้อมนก สนามมวย แต่ต้องมีมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ จากการที่กรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้เยี่ยมญาติในเรือนจำ และทัณฑสถาน ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั่วประเทศ ยกเว้น 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางเรือนจำ และทัณฑสถานทั้ง 5 แห่ง ใน จ.สงขลา เตรียมเปิดให้เยี่ยมญาติช่องทางปกติ คือการเยี่ยมพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีกระจกกั้น เริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...