xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตพร้อม! รพ.วชิระภูเก็ตซ้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 คาดมาถึงต้นมีนาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวถูเก็ต - ภูเก็ตพร้อมแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลวชิระซ้อมทำความเข้าขั้นตอนการปฏิบัติ คาดล็อตแรกมาถึง มี.ค.นี้

ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ฟื้นเศรษฐกิจ คืนรอยยิ้มให้ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 งวดแรก จำนวน 4,000 โดส งวดที่ 2 และ 3  จำนวน 16,000 โดส และ 48,000 โดส ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2564 ตามลำดับ


ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดภูเก็ต โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการซ้อมฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 ขึ้นที่ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับการติดตามดูแลหลังการรับวัคซีน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า อสม. บุคลากรด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน โดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล โดยห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในภาวะควบคุมไม่ได้ ผู้ที่มีภาวะทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและหญิงตั้งครรภ์ ควรระวังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงให้นมบุตร และ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง


สำหรับขั้นตอนหลังจากคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการแล้ว มีขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน line official account “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน หลังจากนั้น มีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์โดยติดตามหลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งการนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2-4 สัปดาห์ สำหรับ Sinovac และ 10-12 สัปดาห์ สำหรับ Astra Zeneca

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการฝึกซ้อมพบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงในบางขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนานให้ลดระยะเวลาลงเล็กน้อย หรือส่วนไหนที่สามารถทำพร้อมกันได้เลยก็ทำพร้อมกัน ภาพรวมถือว่าพร้อมเป็นอย่างมาก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...