xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรก 21 ก.พ.นี้ ยังต้องกักตัว 14 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตนำร่องรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรก 21 ก.พ.นี้ เข้าพักที่โรงแรมศรีพันวา รีสอร์ท 70 คน ย้ำต้องดำเนินการภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด พร้อมกักตัว 14 วัน


วันนี้ (19 ก.พ.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18/2564 โดยมี พล.ร.ต.วโรดม สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการประชุมวันนี้มีการหารือถึงกรณีโรงแรมศรีพันวา รีสอร์ท ขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ารับการกักโรคในลักษณะ Organization Quarantine : OQ หรือลักษณะ Area Quarantine : AQ ในรูปแบบ Villa Quarantine ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังคงต้องกักตัว 14 วัน ภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมนำร่องรับกรุ๊ปแรก ซึ่งเดินทางมาจากบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนประมาณ 70 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

รูปแบบของ Organizational quarantine ประเภท ข. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้หลักการ เข้าราชอาณาจักรตามแนวทางที่ศบค. กำหนด และภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยยึดแนวทางแนวทางกักกัน 14 วัน ตามแนวทางที่กำหนด แต่ให้ทำกิจกรรมได้โดยไม่ให้มีการสัมผัสตัวสำหรับผู้ที่มาจากประเทศเดียวกัน และระหว่างประเทศ เน้นมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และตรวจหาเชื้อ


สำหรับแนวทาง Core concept of Organizational quarantine ประเภท ข. (การกักกันแบบมีการทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างระยะฟักตัว) นั้นมีการกำหนดพื้นที่สำหรับ OQ. ประเภท ข. อย่างชัดเจน ในแต่ละหน่วยงาน องค์กรที่ขอจัดตั้งเป็น quarantine facilities ลดการสัมผัสระหว่างกันมากที่สุด ทั้งผู้เดินทางและบุคคลในประเทศ (เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย หรืออื่นๆ) จัดเป็นผู้ถูกกักกันร่วมกัน (Innercordon หรือ in-bubble) กรณีเจ้าหน้าที่จากภายนอกที่ต้องเข้าสู่ bubble area กำหนดให้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกขั้นตอน และต้องได้รับการตรวจสอบเทียบเคียงกับ Q อื่นๆ หรือการให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆ จึงจะสามารถให้กลับออกมาได้

ทั้งนี้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมต้องจัดทำ Standard Operation Procedures ให้ครบทุกมิติ และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ เสียก่อน (อาจกำหนดเป็น SOP แบบรวม และบังคับใช้เป็นกลุ่ม)

นายพิเชษฐ์ ปาณะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากที่ฟังความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งเห็นด้วยกับการเปิดให้รับนักท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวด้วยมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกักตัว 14 วัน การสวอป ซึ่งกำหนด 3 ครั้ง และมาตรการอื่นๆ ที่ ศบค.กำหนด ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น และจะทำให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง หากสำเร็จจะเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินการในรูปแบบนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...