xs
xsm
sm
md
lg

ทหารร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนายากไร้ ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4203 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่แปลงนาบ้านภูมีน้ำพุ่ง หมู่ 2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...