xs
xsm
sm
md
lg

20 ปีที่รอคอย! ผวจ.พัทลุงระบุโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่ 2 คาดเริ่มสร้างปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พัทลุง - ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเผยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา EIA โดยเปิดรับฟังความเห็นประชาชนครั้งสุดท้าย คาดเริ่มก่อสร้างในปี 2565 มูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท หลังชาวบ้านรอคอยมา 20 ปี

วันนี้ (26 ม.ค.) ที่โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชนชาวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยัง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนตามแนวก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ผ่านพื้นที่อนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนำไปใช้ประกอบผลการศึกษาโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

จากการโครงการดังกล่าว ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นทั้ง 2 จังหวัดเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งนี้มากว่า 20 ปี จากบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยังพื้นที่หมูที่ 2 บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร


ทั้งนี้ เพื่อร่นระยะทางในการสัญจรไปมาของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอพยพประชาชนหากเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งปกติการเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง แต่หากมีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น

ด้าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนครั้งสุดท้าย ซึ่งภาพรวมหากโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวสำเร็จ จะเกิดเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ มีความคุ้มค่า เป็นผลกระทบเชิงบวกทั้งหมด

โดยระยะเวลาการก่อสร้างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2 ปี เนื่องจากว่ามีผู้ใจบุญจัดซื้อดินทั้ง 2 ฝั่งที่เชื่อมต่อกับถนนและตัวสะพานของโครงการฯ เพื่อบริจาคให้แก่กรมทางหลวงโดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินตามขั้นตอนของระบบราชการ ทำให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2565 แล้วเสร็จในปี 2567 มูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยสะพานแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งประโยชน์ในด้านคมนาคม การขนถ่ายสินค้าเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...