xs
xsm
sm
md
lg

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง! ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.เดินหน้าพัฒนาชุมชน และสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เดินหน้าพัฒนาชุมชน และสังคม พร้อมยึดหลัก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ

จากโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2547 และการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของงานกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้สังกัดกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปี 2557 ยกระดับสู่การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2560 ครอบคลุม 5 วิทยาเขต จนถึงปัจจุบัน กับ 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา และโครงการบัณฑิตอาสา


ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาชุมชน รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สภานักศึกษา งานหอพักนักศึกษา ศูนย์ฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ม.อ. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อระดมทุน สิ่งของ และกำลังพล ทั้งนักศึกษา บุคลากร พร้อมลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการบัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตในการเป็นอาสาสมัครมืออาชีพในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสา โดยตั้งเป้าปีละ 50 คน

จากการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนเกิดเป็นงานประชุมสัมมนาประจำปี ภายใต้ชื่อ “มหกรรมจิตอาสาภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีเครือข่ายจิตอาสาทั่วภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และในอนาคตจะขับเคลื่อนงานในระดับนานาชาติต่อไป


ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรภาครัฐผู้สนับสนุนเยาวชนจิตอาสา ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Youth Volunteer Awards” ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐหนึ่งที่ดำเนินการงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทำจิตอาสาของเยาวชน

“ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสำคัญในการส่งเสริมบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อออกไปปฎิบัติงานในองค์กรต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และการปลูกฝังนักศึกษาในการเป็นจิตอาสา เป็นคนดี โดยยึดถือคำสอนของพระราชบิดา “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อีกด้วย” ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สามารถติดตามการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. @psuvolunteerCenter


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...