xs
xsm
sm
md
lg

ทหารพราน 48 ห่วงใยประชาชน จัดประชาสัมพันธ์ห่างไกลโควิด-19 ที่ตลาดนัดบ้านปิเหล็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ทหารพราน 48 ห่วงใยประชาชน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ห่างไกลโควิด-19 ที่ตลาดนัดบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันนี้ (13 ม.ค.) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดยฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และตอนเสนารักษ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดนัดบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาด และได้รู้จักวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของโควิด-19 ณ ตลาดนัดบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง ซึ่งพื้นที่ตลาดนัดเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่มารวมตัวกันเพื่อจับจ่ายซื้อของ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความตระหนักในการป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งการสังเกตอาการของตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการแพร่กระจายเชื้อของละอองฝอยเป็นช่องทางหลัก จากการไอ การจาม น้ำลาย น้ำมูก เมื่อร่างกายสูดดมสารคัดหลั่งเหล่านี้ก็จะติดเชื้อ โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน และเมื่อผู้ป่วยมีอาการ โดยแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาแล้ว ก็ยังแพร่โรคต่อไปได้อีกเรื่อยๆ และเมื่อละอองฝอยออกจากร่างกาย ไม่ใช่เพียงการสูดดมเท่านั้นที่จะทำให้รับเชื้อ ถ้ามีผู้ป่วยจามหรือไอใส่มือแล้วไปจับสิ่งของต่างๆ การสัมผัสก็เป็นโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้เช่นกัน เพราะเชื้อสามารถอยู่บนพื้นผิว เช่น โลหะ แก้ว ไม้ หรือพลาสติกได้นานถึง 5 วัน รวมถึงการอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้แล้ว เชื้อที่ขับออกทางอุจจาระก็ยังแพร่เชื้อได้ โดยมีระยะฟักตัว 9-14 วัน เพราะฉะนั้น เราควรจะต้องมีการป้องการตนเองอย่างเคร่งครัด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...