xs
xsm
sm
md
lg

ทหารพรานจิตอาสาช่วยตัดผมนักเรียน ประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวในช่วงโควิด-19-อุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - ทหารจากร้อย ทพ.4612 กรมทหารพรานที่ 46 จิตอาสาช่วยตัดผมนักเรียน ประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (13 ม.ค.) พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดเจ้าหน้าที่ทหารจากร้อย ทพ.4612 กรมทหารพรานที่ 46 ร่วมให้บริการจิตอาสาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยตัดผมให้แก่นักเรียนเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ปกครองจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ภายในครอบครัว

สำหรับโรงเรียนนราวิทย์อิสลามนั้น เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-6 ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นเด็กกำพร้า อาศัยอยู่ในพื้นที่เขต อ.เมืองนราธิวาส ทั้งพื้นที่บ้านค่ายกะลุวอ ลำภู ซึ่งห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

ขณะที่นักเรียนนราวิทย์อิสลามที่ได้รับการบริการตัดผมในครั้งนี้ ต่างขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 46 เนื่องจากสามารถช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการที่ร้านตัดผมได้อย่างมาก ประกอบกับการตัดผมจะทำให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กเรียนทุกคนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ร้อย ทพ.4612 กรมทหารพรานที่ 46 มีการดำเนินงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนในทุกพื้นที่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...