xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ระบาด เตรียมออกคำสั่งออกนอกบ้านไม่สวมหน้ากากปรับ 2 หมื่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตยกระดับมาตรการยับยั้งโควิด-19 แพร่ระบาด คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้จังหวัดออกคำสั่งปรับ 2 หมื่นบาท ผู้ที่ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าขณะนี้เราจะไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตาม โดยมีมติเพื่อออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต กรณีผู้ที่จะออกนอกเคหสถาน ที่พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน อาคารสถานที่หรือพาหนะหรืออยู่ในที่สาธารณะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจจะต้องระวางโทษ 1 เดือน หรือทั้งจำและปรับ

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด หรือตามที่ ศบค.กำหนดเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Website : GO PHUGET เพื่อรายงานตัว ขณะเดียวกัน จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วย กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล/ชุมชน หรือศูนย์ EOC ตำบล/ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้าง เพื่อให้บริการและให้คำแนะนำ ตลอดจนติดตามตรวจสอบผู้ที่มีคำสั่งกักตัว

โดยผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ (หนองแขม บางพลัด บางแค บางขุนเทียน) สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม ต้องทำการสวอปทุกราย และให้ Home Quarantine/Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ส่วนที่เหลืออีก 20 จังหวัดนั้นไม่ต้องทำการสวอปแต่จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ ที่พักของตัวเอง กรณีที่มาไม่ถึง 14 วัน หรือมีเหตุธุระจำเป็นเร่งด่วน เช่น นัดศาล เป็นต้น จะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ และขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกจาก 28 จังหวัดเสี่ยง ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วย

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ อย่างเป็นทางการนั้นยังอยู่ในกระบวนการจัดทำโครงสร้าง โดยเฉพาะการซักซ้อมความพร้อมของศูนย์ EOC เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งเจตนารมณ์ของจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ได้ปฏิเสธผู้ที่จะเดินทางเข้ามา แต่หากมีความจำเป็นก็จะต้องผ่านกระบวนการและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ คาดว่าจะสามารถออกเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ต และประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 9 มกราคมนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น