xs
xsm
sm
md
lg

‘ม.สงขลานครินทร์’ ผนึกกำลัง ส.ว.และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผนึกกำลัง ส.ว.และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด-19 ทั้งชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์ สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส

วันนี้ (28 ธ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผนึกกำลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์ สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด น.ส.ชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายจิระพล หิรัญรัตน์ กรรมการบริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด ตลอดจนคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผลงาน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คณะผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีกำลังใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยที่มีศักยภาพทางวิชาการในหลายด้าน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวว่า ทางคณะมีโอกาสได้รับทราบถึงความพยายามในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือสังคม ทราบถึงอุปสรรค และปัญหา ทางคณะมีความยินดียิ่งที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยแก้ปัญหา พร้อมทั้งผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้นวัตกรรมดีๆ ที่พัฒนา และคิดค้นโดยคนไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามระยะเวลาอันจำกัด ได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาช่วยเหลือคนไทย ช่วยเหลือเพื่อนบ้านประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สถานการณ์ดีขึ้น

ด้าน ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก มีองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทั้งงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำนวนมาก และยังได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชน จึงทำให้ผลงานวิจัยนวัตกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อเกิดสถานการณ์โรค COVID-19 ขึ้นทำให้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล และทีมวิจัย ให้เข้าไปร่วมพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 กับทางบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จนประสบความสำเร็จได้รับ อย. พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย สนับสนุนนักวิจัย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัย เข้าร่วมพัฒนาเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อให้ได้กรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง ร่วมกับทางบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผ่านแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ PSUIT ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และภาคเอกชนจนประสบความสำเร็จได้


ขณะที่ น.ส.ชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เบื้องต้นมีประสิทธิภาพในการคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ใช้เวลา 10-15 นาที อาศัยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ในพลาสมา และซีรัมของเลือด ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 13485 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย ด้วยค่า Sensitivity 96% Specificity 98% และ Accuracy 97.6% อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองยังคงมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ร่วมกันต่อไป

ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง นั่นคือกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยอาศัยน้ำและเกลือนำมาผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะของทาง KIKOWA ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องผลิต และน้ำยาฆ่าเชื้อแบบ Real time โดยใช้เทคโนโลยี IOT สามารถผลิตน้ำยาได้รวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และตัวเครื่องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลหลังการขาย เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...