xs
xsm
sm
md
lg

น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่อีก 13 อำเภอยังอ่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สุราษฎร์ธานี - น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ ยังกระทบหนัก พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่ชาวบ้าน อ.พุนพิน ขอห้องน้ำ น้ำสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง


สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังน่าห่วง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 17 อำเภอ ได้แก่ อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.วิภาวดี อ.ท่าฉาง อ.บ้านนาเดิม อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี อ.พุนพิน อ.เวียงสระ อ.คีรีรัฐนิคม อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.เมือง อ.บ้านนาสาร อ.พระแสง อ.พนม อ.บ้านตาขุน จำนวน 110 ตำบล 855 หมู่บ้าน 95 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 30,228 ครัวเรือน 91,058 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พนม อ.บ้านตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี และยังมีพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง จำนวน 13 อำเภอ คือ อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง 98 ตำบล 728 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 28,128 ครัวเรือน 85,030 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อนายบุญมา ราชบุรี อายุ 61 ปี ชาวอำเภอพระแสง ประสบอุบัติเหตุจมน้ำขณะออกหาปลา บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายบางส่วน 439 หลัง ด้านปศุสัตว์เสียหาย 1,584 4 ด้านการเกษตรเสียหาย 142,239 ไร่ ด้านประมงเสียหาย 269 บ่อ ด้านสาธารณประโยชน์ ถนน 226 สาย คอสะพาน 17 แห่ง ฝาย 10 แห่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ 10 แห่ง จุดอพยพ 6 จุด มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 64 ล้านบาท และอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม


การให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบให้อำเภอไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย กรมชลประทานติตตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 30 ชุด ในพื้นที่ดังนี้ สะพานคลองพุนพิน อำเภอพุนพิน จำนวน 12 ชุด สะพานคลองศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จำนวน 12 ชุด พื้นที่อำเภอไชยา ประตูระบายน้ำท่าโพธิ์ 4 ชุด ประตูระบายน้ำไชยา 2 ชุด เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.พุนพิน กว่า 50 ครัวเรือน ที่ขนย้ายทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้า และสัตว์เลี้ยงมาอาศัยอยู่บนถนนทางหลวงสาย 401 ตอนท่าโรงช้าง-กม.ศูนย์ ระยะทางประมาณ 3 กม.ทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนน 1 ช่องจราจร ได้เรียกร้องให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาสิ่งของจำเป็นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ห้องน้ำ อาบน้ำ และไว้สำหรับปลดทุกข์ น้ำสะอาด ถังใส่น้ำ และสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมแสงสว่างป้องกันเหตุจากรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น