xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตออกมาตรการคุมเข้มนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอชต์ กักตัวบนเรือกลางทะเลอ่าวปอ 14 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวกรณีที่มีลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน ตามที่ ศบค.กำหนด พร้อมออกมาตรการควบคุมเรือและนักท่องเที่ยวที่เข้ามากับเรือยอชต์ ต้องกักตัวบนเรือกลางทะเลอ่าวปอ 14 วัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง ปลอดภัยจากโควิด-19 ขึ้นฝั่งท่องเที่ยวได้

จากที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 54/2563 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีที่มีการลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ตามที่ ศบค.กำหนด

โดยจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านสาธารณสุข จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคและการรักษา รวมถึงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนหาก ศบค. มีนโยบายลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ซึ่งมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต

เรือยอชต์จอดอยู่ตามมารีน่าเอกชนในภูเก็ต
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเรือและบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเรือยอชต์ เรือซูเปอร์ยอชต์ และเรือครุยเซอร์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะเดินทางมาภูเก็ตทางเรือ หลัง ศบค.อนุญาตให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอชต์เดินทางเข้าประเทศไทยได้

โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของเรือและบุคคลที่มากับเรือยอชต์ เช่น ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องมีประกันรักษาสุขภาพ 1 แสนเหรียญสหรัฐ ต้องกักตัวในเรือ 14 วัน เรือที่เข้ามาต้องเปิดระบบติดตามเรือ AIS กำหนดจุดจอดที่อ่าวปอ ห่างจากฝั่ง 6.2 กิโลเมตร มีหน่วยงานในสังกัด ศรชล.ภาค 3 ควบคุมดูแลให้เรืออยู่ในจุดที่กำหนด การส่งเสบียงและกำจัดของเสียบนเรือเป็นหน้าที่ของบริษัทเอเยนต์ที่นำเรือเข้ามา คนที่อยู่บนเรือต้องผ่านการตรวจโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่วันแรกที่มาจอดในน่านน้ำไทย ห้ามผู้โดยสารออกจากเรือและห้ามบุคคลภายนอกขึ้นเรือโดยเด็ดขาดในช่วงกักตัว 14 วัน (Alternative Yacht Quarantine : AYQ เป็นต้น

ในส่วนของโรงแรมที่เข้าสู่การเป็น Alternative Local Quarantine : ALQ ในภูเก็ต ขณะนี้ได้รับการประกาศแล้วทั้งหมด 17 แห่ง ห้องพักรองรับเกือบ 2 พันห้อง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...